Aktualności

Zapraszamy na XI Pielgrzymkę Rowerową na św. Górę Grabarkę

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy serdecznie zapraszamy na XI Pielgrzymkę Rowerową na św. Górę Grabarkę w dniach 15-17 sierpnia 2024 r.

III niedziela po Pięćdziesiątnicy

W III niedzielę po Pięćdziesiątnicy w prawosławnych świątyniach słyszymy Mateuszową perykopę, która kończy się wymownymi słowami Zbawiciela: „W pierwszej kolejności poszukujcie  Królestwa Bożego i prawdy jego, a to wszystko będzie Wam dane” (Mt 6, 33).

Święto św. św. apostołów Piotra i Pawła

12 lipca Cerkiew wspomina pamięć wielkich Chrystusowych apostołów Piotra i Pawła. Jego podniosły charakter podkreślają teksty liturgiczne tego dnia.

II Niedziela po Pięćdziesiątnicy. Narodzenie św. Jana Chrzciciela.

W bieżącym roku wielkie święto Narodzenia Poprzednika Pańskiego Jana Chrzciciela przypadło na II Niedzielę po Zesłaniu Świętego Ducha na Apostołów.  

Post Piotrowy

Drodzy Bracia i Siostry!
Zachęcamy do lektury artykułu dotyczącego historii powstania Postu Piotrowego oraz święta do którego nas przygotowuje.

Niedziela Wszystkich Świętych

Pierwsza niedziela po Pięćdziesiątnicy poświęcona jest pamięci wszystkich świętych.

O G Ł O S Z E N I E

W NIEDZIELE OD 30 CZERWCA DO 25 SIERPNIA

SPRAWOWANA BĘDZIE TYLKO JEDNA BOSKA LITURGIA O GODZ. 10.00.

Harmonogram nabożeństw w Lipcu

Zachęcamy do zapoznania się z liturgicznym porządkiem naszej parafii w nadchodzącym miesiącu.

PIĘĆDZIESIĄTNICA

W wielki i święty dzień Pięćdziesiątnicy wypełnia się obietnica dana przez Chrystusa tuż po Jego Zmartwychwstaniu. Na ziemię, ludzkość oraz całe stworzenie zstępuje Święty Duch.

Wyjazd integracyjny do Torunia

Każdego roku nasza społeczność parafialna stara się uczestniczyć w inicjatywach mających na celu integrację wiernych. W tym roku taką okazją stał się  wyjazd do Torunia uczniów, katechetów oraz wszystkich chętnych.

Niedziela Ojców I Soboru Powszechnego

Katecheci, ich uczniowie wraz z rodzicami oraz zebrani w cerkwi wspólnie wychwalali Boga za minione miesiące pracy i wytężonej nauki.

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Rozradowali się apostołowie, widząc na wysokości wstępującego dzisiaj Stworzyciela,
z nadzieją otrzymania Ducha, i z lękiem wołali: „Chwała wstępowaniu Twemu!”

Niedziela o ślepcu

W szóstą niedzielę po święcie Paschy, porządek cerkiewny przewiduje nowotestamentowe czytanie, szczegółowo opisujące uzdrowienie przez Zbawiciela człowieka niewidomego od urodzenia. 

Jubileuszowa Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Św. Górze Grabarce

W zeszły czwartek, 30 maja o godzinie dziesiątej nasze bractwo zebrało się przy Cerkwi Sofii Mądrości Bożej, stamtąd ruszyliśmy na św. Górę Grabarkę.

Niedziela o Samarytance

W piątą niedzielę po święcie Chrystusowego Zmartwychwstania, Cerkiew proponuje uwadze wiernych obszerne ewangeliczne opowiadanie o spotkaniu Chrystusa z Samarytanką w miejscowości Sychar.

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW W CZERWCU

Zachęcamy do zapoznania się z liturgicznym porządkiem naszej parafii (zakładka NABOŻEŃSTWA) w nadchodzącym miesiącu.

Święto parafialne

W czwartą środę po nocy Zmartwychwstania Pańskiego w prawosławnej tradycji liturgicznej przypada święto Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy.

IV niedziela po Pasce

W kolejną niedzielę okresu „Święta świąt i Uroczystości nad uroczystościami” słyszymy w naszych cerkwiach ewangeliczną relację o uzdrowieniu przez Zbawiciela sparaliżowanego człowieka.

III niedziela po Pasce

Trzecia niedziela okresu paschalnego poświęcona jest pamięci sprawiedliwych Nikodema i Józefa z Arymatei oraz świętych Niewiast Niosących Wonności (cs. Żen Mironosic).

II niedziela po Pasce

Ósmego dnia po pełnej światłości i nieopisanej radości nocy Zmartwychwstania Pańskiego, Matka Cerkiew wspomina spotkanie Chrystusa z jedenastoma apostołami, a w szczególności św. Tomaszem.

Wizyta greckiej młodzieży w Hagii Sophii

Cerkiew Mądrości Bożej odwiedziła prawosławna młodzież z siostrzanej Cerkwi Greckiej. Grupie przewodniczył Jego Ekscelencja Metropolita Kitros, Katerini i Platamonu Geogrios.

Wielki Tydzień i Pascha w naszej Parafii

W perspektywie Zmartwychwstania wszystkie wydarzenia, które dokonują się w tym świecie, nabierają właściwego sensu.

OGŁOSZENIE

Drodzy Bracia i Siostry!
Poświęcenie pokarmów rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu Liturgii Wielkiej Soboty!

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

Mostem łączącym Świętą Czterdziesiatnicę z Wielkim Tygodniem jest Sobota Łazarza oraz wielkie święto Pańskie Wyjazdu Zbawiciela do Jerozolimy.

Warsztaty robienia Palemek

27 kwietnia 2024 roku, w Sobotę Łazarza, dzieci i młodzież z punktu katechetycznego, w towarzystwie rodziców, uczestniczyły w warsztatach palemkowych.

Rekolekcje naszej młodzieży w Jabłecznej

W piątek, 12 kwietnia jako Bractwo Młodzieży ze stołecznej cerkwi  Hagii Sofii – Mądrości Bożej pojechaliśmy do klasztoru pod wezwaniem św. Onufrego w Jabłecznej.

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW W MAJU

Zachęcamy do zapoznania się z liturgicznym porządkiem naszej parafii (zakładka NABOŻEŃSTWA) w nadchodzącym miesiącu.

Piąta niedziela Wielkiego Postu

Minione dni upłynęły wiernym pod znakiem uczestnictwa w pięknych nabożeństwach Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety oraz Akatystu do Najświętszej Bogurodzicy.

WARSZAWSKIE CERKWIE HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA III CZĘŚĆ WYKŁADU:
WARSZAWSKIE CERKWIE
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Czwarta niedziela Wielkiego Postu

Czwarty tydzień Czterdziesiątnicy wieńczy dzień Pański poświęcony wielkiemu ascecie, przełożonemu Monasteru na Górze Synaj św. Janowi Klimakowi.

WYKŁAD PROROK MOJŻESZ JAKO PRZYWÓDCA DUCHOWY

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y na wykład PROROK MOJŻESZ JAKO PRZYWÓDCA DUCHOWY, który wygłosi Ihumenia Katarzyna

Nasza Wszechnica

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony, pod zakładką PARAFIA,  Wszechnica.

Niedziela Św. Krzyża i Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy

W bieżącym roku jedno z największych świąt poświęconych Matce Bożej – jej Zwiastowanie – zbiegło się z trzecią niedzielą Wielkiego Postu, która z kolei wyznacza połowę Czterdziesiątnicy.

Niedziela św. Grzegorza Palamasa

Jaką korzyść przyniesie tobie post, jeżeli w trakcie Czterdziesiątnicy powstrzymujesz się tylko od wybranych pokarmów, i jednocześnie wzrok twój wabi nierząd i wścibstwo w ukrytym miejscu duszy

Niedziela Prawosławia

Rozpoczynając drugi tydzień świetlistego postu, Panie pozwól nam klęczącym, przynosić Tobie przyjemną modlitwę, oddalenie grzechu, łzy obietnicy poprawy i daruj nam siły na nadchodzące dni i tygodnie.

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW W KWIETNIU

Zachęcamy do zapoznania się z liturgicznym porządkiem naszej parafii (zakładka NABOŻEŃSTWA) w nadchodzącym miesiącu.

Pierwszy wielkopostny tydzień w naszej parafii

Sędzio mój, Zbawicielu mój, Ty mnie znasz, oszczędź i zbaw sługę Twego (fragment Kanonu św. Andrzeja z Krety).

WARSZAWSKIE CERKWIE HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD który wygłosi dr Andrzej Golimont  
24 marca 2024 r. o godz. 12.00 w tymczasowej kaplicy

Niedziela Seropustna

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień (Mt 6, 14-15).

Spotkanie przy blinach

W piątkowy wieczór tygodnia seropustnego, miało miejsce integracyjne spotkanie duchowieństwa z parafianami Hagii Sophii.

Wycieczka na Niewidzialną Wystawę

2 marca 2024 roku nasz punkt katechetyczny zorganizował wycieczkę na Niewidzialną Wystawę.

Niedziela o Sądzie Ostatecznym

Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie (Mt 25, 35-36).

Relacja z pielgrzymki do Bari

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy, w dniach od 28.02. do 02.03. br. pod przewodnictwem ks. mitrata Adama Siemieniuka odbyła się pielgrzymka duchowieństwa Parafii Św. Sofii-Mądrości Bożej do włoskiego miasta Bari.

Niedziela o Synu Marnotrawnym

Na dwa tygodnie przed wstąpieniem w zbawienny okres Wielkiego Postu Cerkiew proponuje naszej uwadze przypowieść o synu marnotrawnym.

Harmonogram nabożeństw w marcu

Zachęcamy do zapoznania się z liturgicznym porządkiem naszej parafii (zakładka NABOŻEŃSTWA) w nadchodzącym miesiącu.

Niedziela o Celniku i Faryzeuszu

Otwórz przede mną drzwi pokajnija, o Dawco życia! – tymi oto pełnymi refleksji słowami Matka Cerkiew otwiera kolejną już w naszym życiu drogę do najbardziej wyjątkowego okresu roku, jakim jest Wielki Post.

Niedziela o Zacheuszu

Wyznaczona na dzisiaj lektura ewangeliczna traktowała o spotkaniu Zbawiciela ze zwierzchnikiem celników Zacheuszem w Jerycho.

Święto Spotkania Pańskiego

Teraz, Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Moje bowiem oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela (Łk 2, 29-32).

XXXVI niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ks. mitrat Adam Siemieniuk zachęcił zgromadzonych do zapoznania się z efektami zakończonego kolejnego etapu wykonywania polichromii naszej cerkwi.

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy serdecznie na cykliczne spotkania Bractwa Młodzieży Prawosławnej naszej parafii. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę 11 lutego 2024 r., po zakończeniu Boskiej Liturgii.

XXXV niedziela po Pięćdziesiątnicy

W XXXV niedzielę po Pięćdziesiątnicy usłyszeliśmy czytanie ewangeliczne o uzdrowieniu niewidomego w Jerycho (Łk 18, 35-43).

Niedziela XXXIV po Pięćdziesiątnicy

Spotkanie Chrystusa z bogatym młodzieńcem wyznaczyło motyw przewodni ewangelicznej perykopy (Łk 18, 18-27) kolejnej niedzieli roku liturgicznego.

Niedziela po Objawieniu Pańskim

Jedną z liturgicznych cech charakterystycznych święta Chrztu Chrystusa jest tzw. niedziela po Teofanii.

Święto Objawienia Pańskiego

Kolejna wyjątkowa, styczniowa data w Kalendarzu Cerkiewnym to 19 dzień tego miesiąca. Wierni przeżywają wówczas wielkie święto Pańskie, które posiada co najmniej kilka nazw. Mówimy bowiem o: Chrzcie Pańskim, Epifanii, Teofanii, Objawieniu Pana, Objawieniu Bożym, a także święcie Jordanu.

K O L Ę D A 2024 r.

Osoby pragnące przyjąć duchownego z wizytą duszpasterską i wodą jordańską proszone są o kontakt z kancelarią parafii pod numerem tel. 575 501 800.

Obrzezanie Pańskie i św. Bazylego Wielkiego

Zgodnie ze starotestamentową tradycją, na ósmy dzień narodzinach dziecka płci męskiej, należało je obrzezać. Miało to m.in. przypominać przymierze jaki zawarł Bóg z Abrahamem. Chrystus jako Prawodawca, Sam daje wzór wypełnienia woli Stwórcy. Poddaje się obrzezaniu, w trakcie którego nadane Mu zostaje imię Jezus “którym go nazwał anioł, zanim został poczęty w łonie Matki” (Łk 2, 21).

Święto Narodzenia Chrystusa

Przez 40 dni świętego postu Matka Cerkiew przygotowywała swoje wierne dzieci na spotkanie wielkiego i radosnego święta Zimowej Paschy. Dobry Bóg raz jeszcze pozwolił aby obchodzić Narodzenie Jego Syna i przeżywać to wyjątkowe wydarzenie w historii ludzkości, tak jakby miało ono miejsce tutaj i teraz.

Niedziela świętych Ojców

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba” (Mt 1, 1-2) – tymi słowami rozpoczyna się pierwsza część nowotestamentowego czytania niedzieli poprzedzającej święto Narodzenia Zbawiciela.

Niedziela świętych Praojców

Przedostatni Dzień Pański, na drodze do wielkiego święta Narodzenia Chrystusa, Matka Cerkiew poświęca pamięci wszystkich sprawiedliwych epoki starotestamentowej, począwszy od prarodziców rodzaju ludzkiego Adama i Ewy. 

Pamięć świętego Mikołaja Cudotwórcy

19 grudnia w kalendarzu liturgicznym zarezerwowany jest wielkiemu hierarsze, Ojcowi Cerkwi – świętemu Mikołajowi Cudotwórcy.

Parafialna Choinka

Tej niedzieli w późnych godzinach popołudniowych, w murach Hagii Sophii zorganizowano “Parafialną Choinkę” dla bardzo licznie przybyłych najmłodszych.

Koncert pieśni religijnych i kolęd w naszej cerkwi

Już po raz kolejny, na przestrzeni krótkiej, ale jakże bogatej w wydarzenia historii stołecznej parafii Św. Sofii-Mądrości Bożej, późnym popołudniem 10 grudnia spotkali się jej parafianie, mieszkańcy Warszawy oraz pasjonaci muzyki cerkiewnej.

Z A P R O S Z E N I E Koncert Pieśni Religijnych i Kolęd

Serdecznie zapraszamy na Koncert Pieśni Religijnych i Kolęd, który będzie miał miejsce w najbliższą niedzielę 10 grudnia 2023 r. w stołecznej Cerkwi p.w. Św. Sofii-Mądrości Bożej, ul. Puławska 568, o godz. 16.00.

Święto Wprowadzenia do Świątyni Bogurodzicy

“Aniołowie widząc wstępowanie Najświętszej zdziwili się, jak Dziewica weszła do Świętego Świętych”.

XXVI niedziela po Pięćdziesiątnicy

Kolejna niedziela roku liturgicznego poświęcona jest ewangelicznemu czytaniu o nierozumnym bogaczu (Łk 12, 16-21). 

XXV niedziela po Pięćdziesiątnicy

26 listopada zbiega się zawsze z dniem pamięci wielkiego nauczyciela Cerkwi, wybitnego kaznodziei, autora niezliczonych komentarzy do wielu ksiąg zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu – św. Jana Złotoustego.

XXIV niedziela po Pięćdziesiątnicy

W minionym tygodniu grupa ikonopisców pod kierownictwem Volodymyra Telychko zakończyła rozpis lewej bocznej kopuły.

Warsztaty dekorowania pierników

W dniu 18 listopada 2023 r. dzieci i młodzież z funkcjonującego przy parafii Punktu Katechetycznego, tradycyjnie już, jak co roku wzięli udział w warsztatach dekorowania pierników.

Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

W minionym tygodniu zakończyły się prace nad polichromią w prawej części głównego ołtarza świątyni.

Pielgrzymka chóru parafialnego na św. Górę Grabarkę

Święto ku czci ikony Bogurodzicy „Wszystkich strapionych radość” (Wsiech skorbiaszcych radost’) w dniach 5 – 6 listopada przyciąga wiernych Cerkwi prawosławnej do sanktuarium na św. Górę Grabarkę.

Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy

XXII niedziela po Pięćdziesiątnicy w tym roku zbiegła się z dniem pamięci św. apostoła Jakuba brata Pańskiego, pierwszego hierarchy Jerozolimy oraz autora jednego z Listów Powszechnych.

XXI niedziela po Pięćdziesiątnicy

Z Chrystusem zostałem współukrzyżowany; bo żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy

W niedzielę 22 października wybrzmiało ewangeliczne czytanie o wskrzeszeniu syna wdowy z Nain.

Wycieczka do Warszawskiego Zoo

14 października, po Św. Liturgii w dniu Święta Opieki Bogurodzicy, dzieci i młodzież z punktu katechetycznego naszej parafii, wraz z katechetami, wybrały się na wycieczkę do Warszawskiego Zoo.

XIX niedziela po Pięćdziesiątnicy

W XIX niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy chór im. Św. Romana Melodosa wykonał podczas nabożeństwa szereg utworów w opracowaniu śp. archimandryty Romana (Podłubniaka).

Święto Opieki Matki Bożej

Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy rozpoczęło się w naszej cerkwi w jego wigilię wieczornym nabożeństwem Całonocnego Czuwania, a zwieńczone zostało Boska Liturgią, której przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk.

Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy

W XVIII niedzielę po święcie Świętej Trójcy przypadła pamięć św. Sergiusza z Radoneża – wielkiego mnicha i ascety żyjącego w odległym XIV w. 

XVII niedziela po Pięćdziesiątnicy

Pierwszy dzień października 2023 r. zbiegł się z XVII niedzielą po święcie Zesłania Świętego Ducha na Apostołów

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

27 września to rokrocznie dzień poświęcony drugiemu w nowym roku cerkiewnym i pierwszemu Pańskiemu świętu (cs. Hospodskij prazdnik)

Wspomnienia z X rowerowej pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę 2023

Poniżej prezentujemy relację oraz przeżycia, które towarzyszyły tegorocznym pątnikom rowerowej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę.

Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy

24 września 2023 r. w stołecznej cerkwi Hagia Sophia odprawiono dwie Święte Liturgie. Pierwsza sprawowana była w ołtarzu poświęconym św. Pantelejmonowi, zaś druga na głównym prestole świątyni.

Narodzenie Bogurodzicy w stołecznej Hagii Sophii

Dwudziestego pierwszego września Cerkiew wspomina pierwsze w Nowym Roku liturgicznym święto z cyklu dwunastu, Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy. Jest ono uroczyście obchodzone w cerkwi pw. św. Sofii-Mądrości Bożej na warszawskim Ursynowie.

Niedziela XV po Pięćdziesiątnicy

W minionym tygodniu dobiegły końca prace nad wykonywaniem polichromii w prawej części prezbiterium świątyni

Z A P R O S Z E N I E

Drodzy Bracia i Siostry!
Poniżej przedstawiamy porządek nabożeństw w dniu naszego święta parafialnego

Święto Ścięcia Głowy Świętego Proroka Jana Chrzciciela

11 września 2023 r., z okazji przypadającego tego dnia święta Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela sprawowana była Boska Liturgia,

XIV niedziela po Pięćdziesiątnicy

W niedzielę 10 września 2023 r., w dniu kiedy Cerkiew wspomina pamięć niebiańskiego patrona Diecezji Warszawsko-Bielskiej św. Hioba Poczajowskiego, w naszej świątyni sprawowane były dwie Boskie Liturgie.

O G Ł O S Z E N I E – ZMIANA GODZIN NIEDZIELNYCH NABOŻEŃSTW

ZMIANA GODZIN NIEDZIELNYCH NABOŻEŃSTW

XIII niedziela po Pięćdziesiątnicy

3 września 2023 r. w cerkwi p.w. Św. Sofii-Mądrości Bożej w Warszawie sprawowana była Święta Liturgia, której przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk.

XI niedziela po Pięćdziesiątnicy

W niedzielę 20 sierpnia, w okresie poświątecznym Przemienienia Pańskiego, w naszej świątyni pod przewodnictwem  ks. mitrata Adama Siemieniuka, odprawiona została Boska Liturgia.

Święto Przemienienia Pańskiego

Przemienienie Pańskiej to ostatnie święto w roku liturgicznym, poświęcone Chrystusowi.

Rozpoczęła się rowerowa pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę

We wtorkowy poranek 15 sierpnia br. już po raz dziesiąty, a z naszej świątyni po raz czwarty wyruszyła rowerowa pielgrzymka do Klasztoru Św. św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce.

Niedziela X po Pięćdziesiątnicy

13 sierpnia br., kiedy Cerkiew przygotowuje swoich wiernych do rozpoczęcia dwutygodniowego Postu przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy, w naszej świątyni pod przewodnictwem ks. mitrata Adama Siemieniuka sprawowana była Boska Liturgia.

Dzień św. Pantelejmona w naszej świątyni

9 sierpnia Cerkiew liturgicznie wspomina pamięć wielkiego męczennika i uzdrowiciela Pantelejmona.

Święta Liturgia w IX niedzielę po Pięćdziesiątnicy

W niedzielę 6 sierpnia 2023 r. w naszej świątyni sprawowano Boską Liturgię.

Nabożeństwo w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy, we wtorek 1 sierpnia 2023 r. we wszystkich warszawskich świątyniach parafialnych oraz kaplicy p.w. Świętej Trójcy odprawione zostały nabożeństwa z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Św. Liturgia w intencji Powstańców Warszawskich – zapowiedź

W dniu 1 sierpnia 2023 roku o godz. 9.00 – w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – w prawosławnych świątyniach Warszawy odprawiona zostanie Boska Liturgia w intencji Powstańców: żywych i zmarłych.

Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy. Święto Archanioła Gabriela w Kościele Etiopskim.

23 lipca 2023 r. w siódmą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgii przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

X Pielgrzymka Rowerowa na św. Górę Grabarkę – informacje

W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w X Pielgrzymce Rowerowej na św. Górę Grabarkę, która rozpoczyna swój bieg modlitwą w cerkwi Hagia Sophia w Warszawie.

Niedziela V po Pięćdziesiątnicy

9 lipca 2023 r., w piątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy św. Liturgii przewodniczyli miejscowi duchowni.

Niedziela II po Pięćdziesiątnicy. Zakończenie roku szkolnego.

W drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, przypadającą w roku bieżącym 18 czerwca, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć św. Ojców z Góry Athos oraz Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej.

Niedziela Wszystkich Świętych

W pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, która przypadła w tym roku 11 czerwca, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina wszystkich świętych. W tym dniu w sposób szczególny były wznoszone również modlitwy do Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej, kanonizowanych 20 lat temu postanowieniem Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Święto Pięćdziesiątnicy

W ósmą niedzielę po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, Cerkiew Prawosławna uroczyście obchodzi jedno z dwunastu wielkich świąt kalendarza liturgicznego – Zesłanie Świętego Ducha na Apostołów.

Niedziela VII po Wielkanocy

W siódmą niedzielę po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, która w tym roku przypadła 28 maja, Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Ojców Pierwszego Soboru Powszechnego. 

Niedziela VI po Wielkanocy

Szósta niedziela po święcie Paschy, która w roku bieżącym przypadła 21 maja, nosi miano niedzieli o ślepcu. Nawiązując do czytania fragmentu św. Ewangelii na dany dzień (J 9, 1-38), wspominany jest cud, jaki dokonał Chrystus nad człowiekiem ślepym od urodzenia.

Poświęcenie stołecznej cerkwi Hagia Sophia

Dzień 14 maja 2023 roku zapisze się złotymi literami na kartach historii Cerkwi prawosławnej w Polsce oraz naszej Ojczyzny. Po ponad dziesięciu latach niełatwych starań o samo pozwolenie na wzniesienie prawosławnej świątyni w Warszawie, i niespełna ośmiu latach po poświęceniu kamienia węgielnego, dzięki pełnej miłości pomocy Stwórcy, a także wielu wysiłkach, tytanicznych trudach Jego Eminencji metropolity Sawy, poświęcenie cerkwi Hagia Sophia w Warszawie stało się faktem.

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości poświęcenie cerkwi św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie Bożej

Uczestnicy uroczystości poświęcenia
cerkwi św. Sofii – Mądrości Bożej
w Warszawie

Niedziela o Paralityku

W czwartą niedzielę po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, która w tym roku przypadła 7 maja , Cerkiew prawosławna wspomina wydarzenie opisane przez apostoła i ewangelistę Jana (5, 1-15), gdzie mowa jest o uzdrowieniu paralityka.

Poświęcenie cerkwi Hagia Sophia – 14 maja 2023 r. – zapowiedź

Po blisko ośmiu latach od poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę pierwszej od ponad stu lat, prawosławnej świątyni w stolicy naszej Ojczyzny, mieszkańcy Warszawy oraz pielgrzymi będą świadkami kolejnej pięknej karty historii Prawosławia w Polsce. 

Niedziela Antypaschy

Cerkiew prawosławna w drugą niedzielę po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, która w tym roku przypadła 23 kwietnia, wspomina wydarzenie opisane przez apostoła i ewangelistę Jana (20, 19-31), gdzie mowa jest o “dotknięciu Chrystusa przez chwalebnego apostoła Tomasza”.

Pascha – Święto Zmartwychwstania Pańskiego

Tegoroczne święto Zmartwychwstania Pańskiego już po raz kolejny w historii parafii zgromadziło setki wiernych w murach nowej świątyni. Procesji paschalnej wokół warszawskiej Hagii Sophii towarzyszył radosny dźwięk dzwonów oraz św. ogień, który dotarł do naszej ojczyzny z Jerozolimy.

Nabożeństwa Paschalne – ważne informacje

Pragniemy poinformować, iż dzięki uprzejmości kierownictwa sklepu SELGROS znajdującego się naprzeciwko naszej świątyni (ul. Puławska 58), w Noc Paschalną oraz podczas porannej niedzielnej św. Liturgii dla wiernych zostanie bezpłatnie udostępniony parking wspomnianego sklepu

Niedziela Palmowa – Wejście Chrystusa do Jerozolimy

9 kwietnia 2023 r., w ostatnią niedzielę przed Paschą, Cerkiew Prawosławna obchodzi jedno z dwunastu wielkich świąt – święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy

Dzisiaj zbawienia naszego początek i odwiecznej objawienie tajemnicy, Syn Boży staje się Synem Dziewicy i Gabriel łaskę zwiastuje. Przeto i my wraz z nim Bogurodzicy zaśpiewajmy: Raduj się, Łaski Pełna, Pan z Tobą!

(troparion święta)

XXVI Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich z udziałem uczniów naszej parafii

3 kwietnia 2023 r. zakończyła się XXVI edycja Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. W finalnym etapie, który odbył się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku uczestniczyło 48 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

V Niedziela Wielkiego Postu

2 kwietnia 2023 r., w piątą, a zarazem ostatnią niedzielę Wielkiego Postu, kiedy to wielkimi krokami zbliża się święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy oraz Wielki Tydzień Męki Pańskiej, Cerkiew Prawosławna ukazuje naszej uwadze oraz czci pamięć św. Marii Egipcjanki. W tym dniu św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. 

IV Niedziela Wielkiego Postu

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, przypadającą w tym roku 26 kwietnia, Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Jana Klimaka z Synaju, mnicha żyjącego na przełomie V i VI wieku, który jest autorem słynnego dzieła pt. “Drabina do Raju”.

Rekolekcje wielkopostne – zapowiedź

W dniach 01-02 kwietnia br. w naszej parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne.

III Niedziela Wielkiego Postu. Świętego Krzyża.

19 marca 2023 r., w trzecią niedzielę Wielkiego Postu zwaną Krestopokłonną, św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

II Niedziela Wielkiego Postu

12 marca 2023 r., w drugą niedzielę Wielkiego Postu poświęconą św. Grzegorzowi Palamasowi, św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Modlitwa dla wiernych Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego

Odpowiadając na prośbę członków Unii Etiopskich Ortodoksyjnych Tewahedo Parafian w Polsce, z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i  całej Polski Sawy, 11 i 12 grudnia 2023 r. na terenie parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie miały miejsce nocne nabożeństwa w rycie aleksandryjskim, w których uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego.

Niedziela Triumfu Prawosławia

5 marca 2023 r. , w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu obchodzone jest święto zwane Triumfem Ortodoksji . Zostało ono ustanowione na pamiątkę potępienia herezji ikonoklazmu oraz przywrócenia kultu ikon na mocy postanowień VII Soboru Powszechnego z 787 roku.

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Okres Wielkiego Postu nazywany Wiosną Duchową jest czasem, który szczególnie jest poświęcany na modlitwę oraz refleksję nad grzesznością natury człowieka. Dlatego jak nakazuje tradycja Cerkwi prawosławnej w jego pierwszym tygodniu są sprawowane szczególne wielkopostne nabożeństwa. Były one także odprawiane w stołecznej cerkwi Hagia Sophia.

Niedziela Przebaczenia Win

26 lutego 2023 r., w Niedzielę Przebaczenia Win, w warszawskiej cerkwi Hagia Sophia była sprawowana św. Liturgia, której przewodniczyli miejscowi duchowni: proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk oraz protodiakon Mariusz Łopatiuk i diakon Jakub Moczarski.

Niedziela o Sądzie Ostatecznyn

19 lutego 2023 r., w trzecią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu, św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Święto Spotkania Pańskiego

“Raduj się, Łaski Pełna Bogurodzico Dziewico, bowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, oświecający znajdujących się w ciemnościach. Wesel się i ty, Starcze sprawiedliwy, który wziąłeś w swoje ramiona Wyzwoliciela dusz naszych, dającego nam zmartwychwstanie” (troparion święta Spotkania Pańskiego)

Niedziela o synu marnotrawnym

12 lutego 2023 r., w niedzielę o synu marnotrawnym, w warszawskiej cerkwi Hagia Sophia była sprawowana św. Liturgia, której przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa.

Odezwa metropolity Sawy ws. poświęcenia cerkwi Hagia Sophia

Odezwa

Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy

Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

do Wiernych Polskiego Autokefalicznego

Kościoła Prawosławnego

Niedziela o celniku i faryzeuszu

6 lutego 2023 r., w niedzielę o celniku i faryzeuszu, w warszawskiej cerkwi Hagia Sophia była sprawowana św. Liturgia, której przewodniczyli miejscowi duchowni: proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk oraz protodiakon Mariusz Łopatiuk i diakon Jakub Moczarski.

Niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy

W XXXIII niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 29 stycznia 2023r. św. Liturgii w cerkwi Hagia Sophia w Warszawie przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk wraz z protodiakonem Mariuszem Łopatiukiem i diakonem Jakubem Moczarskim.

Koncert kolęd w stołecznej Hagii Sophii

W niedzielne popołudnie 22 stycznia w stołecznej świątyni Hagia Sophia odbył się koncert kolęd. Wydarzenie, podczas którego radośnie wychwalano Nowonarodzonego Syna Bożego zebrało wielu wiernych, zarówno parafian jak i sympatyków parafii oraz zaproszonych gości.

Niedziela po święcie Objawienia Pańskiego

22 stycznia 2023 r., w niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego w stołecznej cerkwi Hagia Sophia sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk.

Święto Objawienia Pańskiego

“Gdy chrzciłeś się, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.” (Troparion święta Chrztu Pańskiego)

Razem z mazowieckimi katechetami

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, kiedy staramy się wesprzeć osoby samotne, potrzebujące, będące w trudnej sytuacji rodzinnej bądź kryzysowej niezależnie od nich samych.

Święto Chrztu Pańskiego – zapowiedź

Parafia św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie, w dniu święta Chrztu Pańskiego po św. Liturgii, tradycyjnie już organizuje nabożeństwo nad brzegiem Jeziorka Czerniakowskiego, podczas którego będzie miało miejsce Wielkie Poświęcenie Wody.

Niedziela przed Świętem Objawienia Pańskiego

15 stycznia 2023 r., w niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego w stołecznej cerkwi Hagia Sophia sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk.

Święto Obrzezania Pańskiego

14 stycznia Cerkiew Prawosławna obchodzi jedno z wielkich świąt kalendarza liturgicznego – święto Obrzezania Pańskiego.  W tym dniu czczona jest także pamięć jednego z najwybitniejszych hierarchów w historii Kościoła, św. Bazylego Wielkiego arcybiskupa Cezarei Kapadockiej.

Niedziela po święcie Narodzenia Chrystusa

W niedzielę po święcie Narodzenia Pańskiego, która w roku bieżącym zbiegła się z dniem Soboru Najświętszej Bogurodzicy, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba brata Pańskiego.

Koncert kolęd – zapowiedź

Tradycją stało się iż, w niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego
w warszawskiej cerkwi Hagia Sophia rozbrzmiewają kolędy. W tym roku przewidziano koncert kolęd różnych narodów i tradycji w wykonaniu chórów dziecięcych, młodzieżowych, szkolnych, parafialnych i orthodoxów etiopskich.

Narodzenie Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa

7 stycznia Cerkiew prawosławna uroczyście obchodzi święto nazywane często zimową Paschą – święto Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Niedziela Świętych Ojców

1 stycznia 2023 r., w niedzielę przed świętem Narodzenia Chrystusa św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczyli miejscowi duchowni: proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk oraz protodiakon Mariusz Łopatiuk i diakon Jakub Moczarski.

Niedziela Świętych Praojców

25 grudnia br. w przedostatnią niedzielę przed świętem Narodzenia Pańskiego, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Praojców Starego Przymierza, tj. wszystkich sprawiedliwych, którzy obwieszczali światu przyjście Nowego Adama – Mesjasza.

Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy. Spotkanie z Mikołajem.

W XXVII niedzielę po Pięćdziesiątnicy, w cerkwi Hagia Sophia w Warszawie sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczyli miejscowi duchowni na czele z proboszczem ks. mitratem Adamem Siemieniukiem.

XIX Spotkanie Chóralne w Zalesiu Dolnym

26 listopada 2022r. odbyły się XIX Chóralne Spotkania w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym.

Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy. Warsztaty dla dzieci i młodzieży.

W dwudziestą szóstą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 11 grudnia br., św. Liturgii w stołecznej Hagii Sophii przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Święto Wprowadzenia do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy

4 grudnia Cerkiew Prawosławna obchodzi święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni. W tym roku data ta przypada na XXV niedzielę po Pięćdziesiątnicy.

Pielgrzymka chórzystów na św. Górę Grabarkę

Cerkiew prawosławna w swojej historii zachowała wiele wydarzeń związanych z cudami, uzdrowieniami, objawieniami Przenajświętszej Bogurodzicy w Jej ikonach. Do jednych z takich wspomnień należy święto Ikony Matki Bożej Wsiech Skorbiaszczych na św. Górze Grabarce.

Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy

W XXIV niedzielę po Pięćdziesiątnicy, w  cerkwi Hagia Sophia w Warszawie sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk wraz z diakonem Jakubem Moczarskim.

Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

20 listopada, w niedzielę XXIII po Pięćdziesiątnicy w stołecznej cerkwi Hagia Sophia miały miejsce szczególne uroczystości. W tym dniu, św. Liturgii przewodniczył zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce Jego Eminencja Metropolita Sawa. Hierarsze asystowało miejscowe duchowieństwo wraz z przybyłymi gośćmi.

Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy

13 listopada 2022 r. w niedzielę XXII po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem: ks. Piotrem Nestorukiem, ks. Adamem Magrukiem oraz protod. Mariuszem Łopatiukiem.

Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy

6 listopada 2022 r., w XXI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczyli miejscowi duchowni: proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk (dzisiejszy kaznodzieja) oraz diakon Jakub Moczarski.

Relacja z obozu dla dzieci w Rozłogach

Dzięki współpracy i dofinansowaniu przez Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS, nasza parafia zorganizowała w dniach 9-15 sierpnia 2022 roku wakacyjny obóz integracyjny dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat. W obozie wzięło udział 17 osób. Ze względu na wcześniejsze problemy techniczne na naszej stronie internetowej relację uczestników zamieszczamy z “małym” opóźnieniem.

Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy

W XX niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 30 października 2022 r. św. Liturgii w cerkwi Hagia Sophia w Warszawie przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk wraz z protodiakonem Mariuszem Łopatiukiem i diakonem Jakubem Moczarskim.

Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

23 października 2022 r., w dziewiętnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy św. Liturgii przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk (dzisiejszy kaznodzieja) oraz porotodiakon Mariusz Łopatiuk.

Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy

W osiemnastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 16 października br., św. Liturgii w stołecznej Hagii Sophii przewodniczył ks mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Relacja z IX Pielgrzymki Rowerowej na św. Górę Grabarkę

W dniach 15-17 sierpnia po raz kolejny odbyła się pielgrzymka rowerowa na św. Górę Grabarkę. Poniżej przedstawiamy relację jej uczestnika – naszej parafianki p. Basi.

Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy. Modlitwa w intencji powstańców warszawskich.

31 lipca 2022 r. niedzielnej św. Liturgii przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. Po przeczytanym fragmencie Ewangelii (Mt 9, 27-35) ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Piotr Nestoruk, który odniósł się do cudu uzdrowienia przez Chrystusa dwóch ślepców oraz opętanego niemego człowieka. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Jakoniuk.

Pielgrzymka rowerowa na św. Górę Grabarkę

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy oraz Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla serdecznie zapraszamy na IX Pielgrzymkę Rowerową na św. Górę Grabarkę w dniach 15-17 sierpnia 2022 r.

Niedziela V po Pięćdziesiątnicy

17 lipca 2022 r., w piątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy św. Liturgii przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk wraz z protodiakonem Mariuszem Łopatiukiem.

Niedziela III po Pięćdziesiątnicy

3 lipca 2022 r., w trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy św. Liturgii przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk (dzisiejszy kaznodzieja) wraz z porotodiakonem Mariuszem Łopatiukiem.

Polsko-Ukraińskie wakacje integracyjne. Літній табір відпочинку.

We współpracy z ELEOS Polska, podejmujemy próbę zorganizowania w dniach 8-14 sierpnia br. obozu dziecięco-młodzieżowego w okolicach Supraśla (woj. podlaskie), na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Niedziela II po Pięćdziesiątnicy

W drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, przypadającą w roku bieżącym 26 czerwca, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć św. Ojców z Góry Athos oraz Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej.

VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „POD OPIEKĄ BOGURODZICY”

W dniu 19 czerwca Chór naszej parafii im. Romana Melodosa wziął udział w VI Międzynarodowym Festiwalu „Pod opieką Bogurodzicy”.

Niedziela Wszystkich Świętych

W pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, która przypadła w tym roku 19 czerwca, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina wszystkich świętych.

Święto Pięćdziesiątnicy

Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz, któryś rybaków uczynił mędrcami, zesławszy im Ducha Świętego i przez nich złowiwszy świat, Przyjacielu człowieka, chwała Tobie
(troparion święta Pięćdziesiątnicy)

Wizyta przedstawicieli MSCDN w naszej parafii

We wtorek 7 czerwca 2022 r. warszawską świątynię Hagia Sophia odwiedziła kadra kierownicza, konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy administracji Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie.

Wyjazd dzieci i młodzieży na św. Górę Grabarkę

W dniach 4-5 czerwca 2022 r., młodsze i starsze dzieci z naszej parafii pod duchową opieką katechetów – ks. Piotra Nestoruka, protodiakona Mariusza Łopatiuka oraz m. Darii Siemieniuk udały się na św. Górę Grabarkę.

Niedziela VI po święcie Paschy

Szósta niedziela po święcie Paschy, która w roku bieżącym przypadła 29 maja, nosi miano niedzieli o ślepcu. Nawiązując do czytania fragmentu św. Ewangelii na dany dzień (J 9, 1-38), wspominany jest cud, jaki dokonał Chrystus nad człowiekiem ślepym od urodzenia. Cud ten, podobnie jak z Samarytanką i paralitykiem, także został dokonany przy pośrednictwie wody. Ze słowem do wiernych, nawiązując do wspomnianego wydarzenia zwrócił się proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk.

Niedziela o Samarytance

Piątą niedzielę po święcie Paschy, Cerkiew prawosławna stosownie do czytanego w tym dniu fragmentu św. Ewangelii według św. ap. i ew. Jana ((4, 5-42), nadała miano niedzieli o Samarytance.

Wyjazd na św. Górę Grabarkę

W dniach 4-5 czerwca br. planujemy wyjazd na św. Górę Grabarkę. Zaproszenie skierowane jest w szczególności do dzieci i młodzieży z punktu katechetycznego funkcjonującego przy naszej parafii.

Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy – święto parafii

Święto Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy w historycznej konstantynopolitańskiej świątyni Hagia Sophia należało do najważniejszych w całym roku liturgicznym. Taką samą estymą cieszy się w cerkwi pw. Św. Sofii-Mądrości Bożej w Warszawie, gdzie od momentu erygowania parafii stanowi jedno z najważniejszych świąt.

Niedziela Świętych Niewiast Niosących Wonności

W trzecią niedzielę po święcie Paschy, przypadającą w tym roku 8 maja, Cerkiew prawosławna wspominając świętych Józefa z Arymatei oraz Nikodema, a także święte Niewiasty Niosące Wonności, które przybyły do grobu Zbawiciela w celu dopełnienia pogrzebu, swoim przesłaniem nawiązuje bezpośrednio do wydarzeń związanych ze Zmartwychwstaniem Pańskim. To właśnie te kobiety jako pierwsze głosiły również radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego też nie bez powodu dzisiejsza niedziela nazywana jest liturgicznym lub też prawosławnym dniem kobiet

Pascha – Święto Zmartwychwstania Pańskiego

Tegoroczne święto Zmartwychwstania Pańskiego już po raz drugi w historii parafii zgromadziło wiernych w murach nowej świątyni. Procesji paschalnej wokół warszawskiej Hagii Sophii towarzyszył radosny dźwięk dzwonów oraz św. ogień, który po raz kolejny dotarł do naszej ojczyzny z Jerozolimy.

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa.

Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! (troparion święta Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy)

V Niedziela Wielkiego Postu. Koncert pieśni i hymnów Wielkiego Postu.

W piątą Niedzielę Wielkiego Postu, Cerkiew prawosławna na przykładzie św. Marii z Egiptu po raz kolejny wzywa nas do skruchy za swoje grzechy – pokajania, które otwiera nam drzwi do postu i modlitwy.

Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy

Dzisiaj zbawienia naszego początek i odwiecznej objawienie tajemnicy, Syn Boży staje się Synem Dziewicy i Gabriel łaskę zwiastuje. Przeto i my wraz z nim Bogurodzicy zaśpiewajmy: Raduj się, Łaski Pełna, Pan z Tobą!

(troparion święta)

Niedziela IV Wielkiego Postu

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, przypadającą w tym roku 3 kwietnia, Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Jana Klimaka z Synaju, mnicha żyjącego na przełomie V i VI wieku, który jest autorem słynnego dzieła pt. “Drabina do Raju”. Na podstawie własnych doświadczeń oraz mnichów żyjących we wspólnocie, święty ukazał 30 stopni wysiłku duchowego nad samym sobą, które mają na celu osiągnięcie duchowej doskonałości prowadzącej ku pojednaniu się z Bogiem.

Koncert pieśni i hymnów Wielkiego Postu – zapowiedź

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich na “Koncert pieśni i hymnów Wielkiego Postu”, który odbędzie się w naszej świątyni 10 kwietnia br. o godz. 11:00 (bezpośrednio po niedzielnej św. Liturgii).

Modlitwa o pokój – fotorelacja

W poniedziałek 28 marca 2022 r. podczas wizyty Jego Świątobliwości Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I oraz Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy w stołecznej Hagii Sophii, miała miejsce modlitwa o pokój na Ukrainie i we współczesnym świecie.
Poniżej przedstawiamy fotorelację Aleksandry Kipko.

Niedziela Adoracji Świętego Krzyża

Trzecia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Adoracji Świętego Krzyża (Kriestopokłonnaja). Podczas „całonocnego czuwania” w wigilię tego dnia po „Wielkiej Doksologii” Krzyż zostaje uroczyście wyniesiony na środek cerkwi, by pozostać tam cały tydzień i po każdej Służbie odbywa się Jego adoracja. Rzecz godna uwagi, dominujący w hymnologii tej niedzieli temat Krzyża jest rozwinię­ty nie w kategoriach cierpienia, lecz zwycięstwa i radości. Co więcej, „hirmosy” kanonu zaczerpnięte są ze Służby Paschalnej („Woskriesienija dien’…”) i w ogóle jest on jak gdyby parafrazą Paschalnego Kanonu.

Komunikat Kancelarii Metropolity dot. wizyty Patriarchy Konstantynopola

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski informuje, iż w dniach 28-29 marca 2022 roku w Polsce, przebywać będzie Jego Świątobliwość Patriarcha Konstantynopolitański Bartłomiej.

Konkurs plastyczny “Moje miejsce w cerkwi”

W imieniu organizatorów zachęcamy uczniów punktów katechetycznych, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastycznym “Moje miejsce w cerkwi”.

II Niedziela Wielkiego Postu

W drugą niedzielę Wielkiego Postu Cerkiew prawosławna podkreśla znaczenie duchowego wysiłku w zwycięskiej walce z wszelkim grzechem w dążeniu do uczestnictwa w Bożej Łasce .

I Niedziela Wielkiego Postu – Triumf Ortodoksji

Zwieńczeniem pierwszego tygodnia Wielkiego Postu – czasu wzmożonej modlitwy i ascetycznych zmagań, jest Niedziela Triumfu Prawosławia. Podczas sprawowanego w tym dniu uroczystego nabożeństwa, które odbywa się po zakończeniu św. Liturgii, wspominani są święci męczennicy, a także obrońcy wiary przed herezjami, dzięki którym Prawosławie zachowało nieskazitelność dogmatów ustanowionych na siedmiu soborach powszechnych.

Modlitwa w intencji pokoju na Ukrainie

Informujemy, że w najbliższych dniach w naszej cerkwi (ul. Puławska 568) o godz. 18:00 sprawowane będą nabożeństwa w intencji pokoju na Ukrainie:

02 marca (środa) – akatyst do św. Krzyża
03 marca (czwartek) – akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy
04 marca (piątek) – akatyst do Bogurodzicy

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

Niedziela o Sądzie Ostatecznym

27 lutego 2022 r., w trzecią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu, św. Liturgii oraz sobotniemu nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Modlitwa o pokój na Ukrainie i we współczesnym świecie

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski niniejszym podaje do wiadomości, że w niedzielę 27 lutego 2022 roku w świątyniach naszej Cerkwi zostanie wzniesiona usilna modlitwa o pokój na Ukrainie i we współczesnym świecie.
Wszystkich wiernych naszej Cerkwi zachęcamy do wspólnej i indywidualnej modlitwy o dar pokoju.
Zapraszamy do uczestnictwa w Św. Liturgii o godz. 9.00 i molebnie bezpośrednio po Niej.

Niedziela o synu marnotrawnym

20 lutego 2022 r. w drugą niedzielę przedpościa, której Cerkiew dała miano “o synu marnotrawnym”, św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wspólnie z miejscowym duchowieństwem.

Święto Spotkania Pańskiego

“Raduj się, Łaski Pełna Bogurodzico Dziewico, bowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, oświecający znajdujących się w ciemnościach. Wesel się i ty, Starcze sprawiedliwy, który wziąłeś w swoje ramiona Wyzwoliciela dusz naszych, dającego nam zmartwychwstanie” (troparion święta Spotkania Pańskiego)

Niedziela o celniku i faryzeuszu

13 lutego 2022 r. w pierwszą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu, św. Liturgii oraz sobotniemu nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowy duchowieństwem.

Niedziela o Zacheuszu

W niedzielę 6 lutego 2022 r., św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz miejscowym duchowieństwem. W tym roku niedziela 33. po Pięćdziesiątnicy jest również ostatnią przed rozpoczęciem okresu Triodionu Postnego, a więc przed rozpoczęciem cyklu tzw. niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu. Ostatnia niedziela przed okresem przygotowawczym nosi nazwę “Niedzieli o Zacheuszu”.

Nagranie z koncertu kolęd 23 stycznia 2022 w cerkwi Hagia Sophia

W dniu 23 stycznia 2022 roku odbył się w naszej cerkwi koncert kolęd w wykonaniu czterech chórów.

Koncert kolęd po niedzielnej św. Liturgii

W niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego, która w tym roku przypadła 23 stycznia, bezpośrednio po Boskiej Liturgii odbył się koncert kolęd. Niedzielna Eucharystia, a także podniosła atmosfera kolędowania zebrała w murach stołecznej Hagii Sophii wielu wiernych, zarówno parafian jak i zaproszonych gości.

Święto Objawienia Pańskiego

“Gdy chrzciłeś się, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.” (Troparion święta Chrztu Pańskiego)

Niedziela przed Świętem Objawienia Pańskiego

W niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego, która w roku bieżącym przypadła 16 stycznia, św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Nagranie z koncertu kolęd

Nagranie z koncertu kolęd Sobór Metropolitalny 9 stycznia 2022

Koncert kolęd w stołecznej katedrze z udziałem naszego chóru

Okres po święcie Narodzenia Chrystusa trudno przedstawić bez wspólnego kolędowania. Oprócz walorów muzycznych, kolędy zawierają bogaty materiał teologiczny przekazywany młodszemu pokoleniu i stanowiący odzwierciedlenie wiary przodków. Doroczny koncert kolęd w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie jest kontynuatorem tejże tradycji. Stał się wydarzeniem, które znalazło stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń kulturalnych parafii i stołecznej metropolii, bez którego trudno byłoby wyobrazić świąteczny czas.

za: www.orthodox.pl

Niedziela po Narodzeniu Pańskim

W niedzielę po święcie Narodzenia Pańskiego, która w roku bieżącym przypadła 9 stycznia, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba brata Pańskiego.

Koncert kolęd – zapowiedź

23 stycznia br. bezpośrednio po niedzielnej św. Liturgii w naszej świątyni odbędzie się koncert kolęd, na który wszystkich serdecznie zapraszamy.

Święto Narodzenia Pańskiego

Nabożeństwa świąt Bożego Narodzenia już po raz kolejny zgromadziły wiernych skupionych wokół parafii Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.

Niedziela przed Bożym Narodzeniem. Świętych Ojców.

W ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem, której Cerkiew dała miano niedzieli świętych Ojców, św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii – ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa. Modlitwie towarzyszył licznie zgromadzony chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz chór dziecięcy prowadzony przez Annę Jakoniuk.

Pamiętajmy o Seniorach

W imieniu organizatorów, zapraszamy do wspólnej akcji “Pamiętajmy o Seniorach”. Szczegóły zamieszczone są w plakacie.

Niedziela Świętych Praojców

W przedostatnią niedzielę przed świętem Narodzenia Pańskiego, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Praojców Starego Przymierza, tj. wszystkich sprawiedliwych, którzy obwieszczali światu przyjście Nowego Adama – Mesjasza.

Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy. Dzień św. Mikołaja Cudotwórcy.

W niedzielę 19 grudnia 2021 r. w dniu liturgicznego wspomnienia św. Mikołaja Cudotwórcy, abp. Miry Licyjskiej, św. Liturgii oraz w przededniu nabożeństwu całonocnego czuwania, przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa.

Niedziela XXV po Pięćdziesiątnicy

12 grudnia br. niedzielną św. Liturgię sprawowali miejscowi duchowni: ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk. Śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięcy, który prowadziła Anna Jakoniuk.

Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy

5 grudnia 2021 r., nabożeństwom 24 niedzieli po Pięćdziesiątnicy przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu współsłuzyli miejscowi duchowni. W tym dniu minęło również 6 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę naszej świątyni. 

Wystawa prac konkursu “Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność” w wersji on-line

Informujemy, że wystawa prac konkursu plastycznego, dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce “Galeria”.

Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

Nabożeństwom XXIII niedzieli po Pięćdziesiątnicy w stołecznej Hagii Sophii przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk. Proboszczowi współsłużyli również miejscowi duchowni.

Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy

21 listopada br. w dwudziestą drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy – wspominając jednocześnie Arcystratega Michała i Wszystkie św. Moce Niebios, św. Liturgii przewodniczył o. ihumen Pafnucy (Jakimiuk).

Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy. Koncert Muzyki Religijnej.

W niedzielę XXI po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgii tradycyjnie przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. 

“Raduj się Bogurodzico, Radości wszystkich strapionych”

W dniu 6 listopada Cerkiew prawosławna wspomina Matkę Bożą wysławianą tego dnia w jej ikonie „Wszystkich Strapionych Radość”. W Polsce jedna świątynia w sposób szczególny związana jest z tą ikoną – cerkiew pod wezwaniem ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” na Świętej Górze Grabarce.

Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy

7 listopada br., w dwudziestą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgii oraz poprzedzającej ją nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu współsłużyło miejscowe duchowieństwo.

Śladami pierwszych chrześcijan – pielgrzymka do Włoch

W imieniu organizatorów zachęcamy do uczestnictwa w pielgrzymce do Włoch.

ZOSTAŁO KILKA WOLNYCH MIEJSC !!!

Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

31 października br., niedzielną św. Liturgię sprawowali miejscowi duchowni pod przewodnictwem proboszcza ks. mitrata Adama Siemieniuka.

Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy

24 października br., niedzielnej św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy

W siedemnastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 17 października br., św. Liturgii w stołecznej Hagii Sophii przewodniczył o. ihumen Pantelejmon (Karczewski) z monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

Ocalić od zapomnienia

Pamiętaj o śmierci – głosi stare chrześcijańskie pozdrowienie. Słowa w nim zawarte mają nam uświadomić i przypomnieć, iż na tej ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, a kierunkiem który wskazuje nam zmartwychwstały Chrystus jest Niebiańskie Jeruzalem. Nadzy się rodzimy i nadzy umrzemy. W języku greckim cmentarz nazywa się słowem „kimmitirio”, czyli w dosłownym tłumaczeniu miejsce, gdzie ludzie śpią. Śpią w oczekiwaniu na Sąd Ostateczny, który dla jednych będzie piękny, natomiast dla innych straszny.

Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy

W niedzielę, 10 października br., św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa. 

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwem prawowiernych nad przeciwnikami obdarzaj i przez krzyż Twój ochraniaj społeczność Twoją (troparion święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego).

Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy

W czternastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 26 września 2021 r., w wigilię święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, św. Liturgię sprawował proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Chór Parafii św. Sofii – Mądrości Bożej laureatem 40. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

W historii naszego chóru im. św.  Romana Melodosa, który istnieje od 2016 r. przy parafii pw. Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie, nie było jeszcze takiego wydarzenia jak to z 17 i 18 września 2021 r. Był to nasz pierwszy wspólny wyjazd, pierwsze koncerty poza Warszawą.

Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy – święto parafialne

21 września Cerkiew rokrocznie wspomina pierwsze w roku liturgicznym święto – Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy. To jedno z najważniejszych dni w najmłodszej warszawskiej świątyni pw. Świętej Sofii-Mądrości Bożej.

Pierwsza rocznica małego poświęcenia Hagii Sophi

W wigilię święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy (20 września br.) – święta naszej parafii, minął rok od małego poświęcenia stołecznej Hagii Sophii. Wtedy też rozpoczęło się w tej świątyni życie liturgiczne, przeniesione z tymczasowej parafialnej kaplicy.

Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy. Otwarcie wystawy “Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”

19 września br., w trzynastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu współsłużyli miejscowi kapłani.

Wystawa prac konkursu “Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność” – zapowiedź

W imieniu organizatorów konkursu plastycznego “Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”, zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy, której inauguracja nastąpi po niedzielnej św. Liturgii 19 września br.

Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy

Dwunasta niedziela po Pięćdziesiątnicy (12 września br.) zgromadziła na św. Liturgii wiernych, w tym dzieci i młodzież z Punktu Katechetycznego działającego przy parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.

Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy. Rozpoczęcie roku szkolnego.

W XI niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 5 września 2021 r., w dniu zakończenia święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa.

Niedziela X po Pięćdziesiątnicy

W kolejną niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w naszej cerkwi sprawowana była Święta Liturgia, której przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk, w asyście miejscowego duchowieństwa.

Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

Rodząc zachowałaś dziewictwo, w śmierci Swej świata nie porzuciłaś Bogurodzico, przeszłaś do życia, gdyż jesteś Matką Życia i Twoimi modlitwami wybawiasz od śmierci nasze dusze. (troparion święta)

Niedziela IX po Pięćdziesiątnicy

22 sierpnia br. w 9 niedzielę po Pięćdziesiątnicy, przypadającą w roku bieżącym w okresie święta Przemienienia Pańskiego, św. Liturgii oraz nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczyli miejscowi duchowni.

Święto Przemienienia Pańskiego

Na górze Przemieniłeś się, na ile mogli pojąć uczniowie chwałę Twoją Chryste Boże oglądali, by gdy mieli ujrzeć Cię krzyżowanym, mękę mogli pojąć dobrowolną i całemu światu głosić potem, że Ty jesteś prawdziwym Chrystusem, Światłością Ojca (Kondakion święta).

Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy

W niedzielę 15 sierpnia i zarazem w drugi dzień postu przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu asystowało miejscowe duchowieństwo oraz gościnnie diakon Jerzy Andrejuk.

Dzień św. cudotwórcy Pantelejmona

9 sierpnia przypada dzień pamięci świętego męczennika i uzdrowiciela Pantelejmona. Jest on patronem bocznego ołtarza naszej świątyni. Z tej okazji w przededniu święta sprawowane było całonocne czuwanie, zaś w poniedziałek odprawiona została Boska Liturgia.

Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy

8 sierpnia br. św. Liturgia siódmej niedzieli po Pięćdziesiątnicy sprawowana była pod przewodnictwem ks. mitrata Adama Siemieniuka. 

Zaproszenie na pielgrzymkę rowerową na św. Górę Grabarkę

Zapraszamy na VIII Pielgrzymkę Rowerową na św. Górę Grabarkę, która z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Sawy, odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia 2021 r.

Niedziela VI po Pięćdziesiątnicy

W szóstą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, przypadającą w roku bieżącym 1 sierpnia – dniu modlitewnego wspomnienia św. Serafima z Sarowa, św. Liturgii przewodniczył przebywający gościnnie w Polsce o. archimandryta Teodozjusz.

Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy

W czwartą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 18 lipca br. św. Liturgii w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie przewodniczył o. archimandryta Roman (Pidłubniak) z Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Przebywającemu gościnnie w Polsce duchownemu współsłużyli miejscowi duchowni – ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk.

Niedziela III po Pięćdziesiątnicy

11 lipca br., w trzecią niedzielę po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgii oraz poprzedzającemu jej nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczyło duchowieństwo parafii.

Niedziela II po Pięćdziesiątnicy

W drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć św. Ojców z Góry Athos oraz Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej.

Niedziela Wszystkich Świętych

W pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, która przypadła w tym roku 27 czerwca, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina wszystkich świętych.

Święto Pięćdziesiątnicy

Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz, któryś rybaków uczynił mędrcami, zesławszy im Ducha Świętego i przez nich złowiwszy świat, Przyjacielu człowieka, chwała Tobie

(troparion święta Pięćdziesiątnicy)

Dzieci i młodzież z punktu katechetycznego na Mazurach

W dniach 12-13 czerwca br. dzieci i młodzież z punktu katechetycznego funkcjonującego przy naszej parafii, pod duchową opieką proboszcza ks. Adama Siemieniuka, ks. Piotr Nestoruka oraz matuszki Darii, udali się na Mazury. Poniżej przedstawiamy relację uczestników wyjazdu.

Niedziela o Ślepcu

Szósta niedziela po święcie Paschy, która w roku bieżącym przypadła 6 czerwca, nosi miano niedzieli o ślepcu. Nawiązując do czytania fragmentu św. Ewangelii na dany dzień (J 9, 1-38), wspominany jest cud, jaki dokonał Chrystus nad człowiekiem ślepym od urodzenia. Cud ten, podobnie jak z Samarytanką i paralitykiem, także został dokonany przy pośrednictwie wody.

Niedziela o Samarytance

W piątą niedzielę po święcie Paschy, przypadającą w tym roku 30 maja, podczas św. Liturgii czytany jest fragment św. Ewangelii według św. Jana Teologa (4, 5-42), w którym słyszymy o spotkaniu przy studni Jakubowej Chrystusa z Samarytanką.

Święto Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy

W dwudziesty piąty dzień po wielkiej paschalnej nocy przypada święto Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy. Obok Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy oraz pamięci wielkiego męczennika Pantelejmona stanowi ono jedno z najważniejszych liturgicznych wydarzeń w życiu najmłodszej warszawskiej parafii pw. Świętej Sofii- Mądrości Bożej.

Wyniki konkursu plastycznego “Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”

Punk Katechetyczny przy parafii św. Sofii – Mądrości Bożej  w Warszawie informuje, iż zgodnie z wyznaczonym w regulaminie terminem został zakończony konkurs plastyczny „Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”.

Niedziela o paralityku

Czwarta niedziela po święcie Paschy, przypadająca w tym roku 23 maja, poświęcona jest wydarzeniu opisanemu w rozdziale piątym Ewangelii według Świętego Jana, a mianowicie uzdrowieniu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa paralityka, który “już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę” (J 5, 5).

Niedziela świętych Niewiast Niosących Wonności

W trzecią niedzielę po święcie Paschy, Cerkiew prawosławna wspominając świętych Józefa z Arymatei oraz Nikodema, a także święte Niewiasty Niosące Wonności, które przybyły do grobu Zbawiciela w celu dopełnienia pogrzebu, swoim przesłaniem nawiązuje bezpośrednio do wydarzeń związanych z Zmartwychwstaniem Pańskim.

Warsztaty dla seniorów

Zapraszamy seniorów do udziału w warsztatach tematycznych, które organizowane będą na terenie naszej parafii.

Rozpoczęcie kolejnego etapu prac nad polichromią świątyni – prośba o wsparcie

Z Bożą pomocą oraz dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, rozpoczynamy kolejny etap prac nad polichromią naszej świątyni. Ikonografowie pod przewodnictwem jednego z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie – prof. Włodzimierza Teliczko, będą kontynuować rozpoczęte w 2019 r. wykonywanie fresków, które już upiększają cerkiew od strony wschodniej.

Niedziela Antypaschy

Cerkiew prawosławna w pierwszą niedzielę po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, która w tym roku przypadła 9 maja, wspomina wydarzenie opisane przez apostoła i ewangelistę Jana (20, 19-31), gdzie mowa jest o “dotknięciu Chrystusa przez chwalebnego apostoła Tomasza”.

Paschalna radość w Hagii Sophii

W paschalny poniedziałek 3 maja br. św. Liturgii w stołecznej parafii pw. Św. Sofii-Mądrości Bożej przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa, któremu asystowali duchowni z Warszawy oraz miejscowe duchowieństwo. Wyjątkowość tej chwili zawiera się w fakcie świętowania Paschy Chrystusowej po raz pierwszy w murach nowopowstającej świątyni.

Pascha – Święto Zmartwychwstania Pańskiego

Tegoroczne święto Zmartwychwstania Pańskiego po raz pierwszy w historii parafii  zgromadziło wiernych w murach nowej świątyni. Procesji paschalnej wokół warszawskiej Hagii Sophii towarzyszył radosny dźwięk dzwonów oraz św. ogień, który po raz kolejny dotarł do naszej ojczyzny z Jerozolimy.

List Paschalny Św. Soboru Biskupów PAKP

List Paschalny

Świętego Soboru Biskupów

Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej

do Czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących

Mnichów i Mniszek oraz Wszystkich Wiernych Dzieci

 

Koncert Paschalny – zapowiedź

Nagranie koncertu paschalnego w naszej świątyni.

Wielki Tydzień

Nabożeństwem Jutrzni Wielkiego Postu w Kościele prawosławnym rozpoczyna się Wielki Tydzień Męki Pańskiej. Podczas nabożeństw tego tygodnia wspomina się ostatnie dni ziemskiego życia Chrystusa, mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa.

Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! (troparion święta Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy)

Koncert chóru parafialnego

W dniu 18 kwietnia bezpośrednio po Świętej Liturgii odbył się wielkopostny koncert chóru parafialnego.

V Niedziela Wielkiego Postu

W piątą Niedzielę Wielkiego Postu, Cerkiew prawosławna na przykładzie św. Marii z Egiptu po raz kolejny wzywa nas do skruchy za swoje grzechy – pokajania, które otwiera nam drzwi do postu i modlitwy.

Koncert chóru parafialnego – zapowiedź

W dniu 18.04.2021r bezpośrednio po św. Liturgii, w cerkwi św. Sofii – Mądrości Bożej przy ul. Puławskiej 568 w Warszawie, miejscowy chór parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka, zaprezentuje koncert muzyki cerkiewnej o tematyce Wielkiego Postu. W programie  usłyszymy: psalmy, hymny i pieśni maryjne.

IV Niedziela Wielkiego Postu

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, przypadającą w tym roku 11 kwietnia, Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Jana Klimaka z Synaju, mnicha żyjącego na przełomie V i VI wiek, który jest autorem słynnego dzieła pt. “Drabina do Raju”. 

Sakrament chorych – informacja

W środę 21 kwietnia o godz. 16:00 w naszej parafii będzie sprawowany sakrament chorych (soborowanie).

Konkurs plastyczny “Mój koszyczek wielkanocny”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkoły podstawowej do wzięcia udziału w naszym konkursie!

Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy

Dzisiaj zbawienia naszego początek i odwiecznej objawienie tajemnicy, Syn Boży staje się Synem Dziewicy i Gabriel łaskę zwiastuje. Przeto i my wraz z nim Bogurodzicy zaśpiewajmy: Raduj się, Łaski Pełna, Pan z Tobą!

(troparion święta)

Niedziela Świętego Krzyża

Trzecia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Adoracji Świętego Krzyża (Kriestopokłonnaja). Podczas „całonocnego czuwania” w wigilię tego dnia po „Wielkiej Doksologii” Krzyż zostaje uroczyście wyniesiony na środek cerkwi, by pozostać tam cały tydzień i po każdej Służbie odbywa się Jego adoracja. Rzecz godna uwagi, dominujący w hymnologii tej niedzieli temat Krzyża jest rozwinię­ty nie w kategoriach cierpienia, lecz zwycięstwa i radości. Co więcej, „hirmosy” kanonu zaczerpnięte są ze Służby Paschalnej („Woskriesienija dien’…”) i w ogóle jest on jak gdyby parafrazą Paschalnego Kanonu.

II Niedziela Wielkiego Postu

Druga niedziela Wielkiego Postu podkreśla znaczenie postu i duchowego wysiłku w zwycięskiej walce z wszelkim grzechem i w dążeniu do uczestnictwa w łasce Bożej.

I Niedziela Wielkiego Postu – Triumf Ortodoksji

Zwieńczeniem pierwszego tygodnia Wielkiego Postu – czasu wzmożonej modlitwy i ascetycznych zmagań, jest Niedziela Triumfu Prawosławia. Podczas sprawowanego w tym dniu uroczystego nabożeństwa, które odbywa się po zakończeniu św. Liturgii, wspominani są święci męczennicy, a także obrońcy wiary przed herezjami, dzięki którym Prawosławie zachowało nieskazitelność dogmatów ustanowionych na siedmiu soborach powszechnych.

List Wielkopostny Jego Eminencji metropolity Sawy

List wielkopostny

Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy,

Metropolity Warszawskiego i całej Polski

Warszawa, 2021 rok

Konkurs plastyczny

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy i pod patronatem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, punkt katechetyczny przy stołecznej parafii św. Sofii – Mądrości Bożej, organizuje konkurs plastyczny “Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”, do którego udziału zapraszamy dzieci i młodzież woj. mazowieckiego.

Niedziela o Sądzie Ostatecznym

W trzecią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu, która w tym roku przypadła 7 marca, św. Liturgii oraz sobotniemu nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Niedziela o synu marnotrawnym

28 lutego 2021 r., w drugą niedzielę przedpościa, której Cerkiew dała miano “o synu marnotrawnym”, św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wspólnie z ks. Piotrem Nestorukiem.

Niedziela o celniku i faryzeuszu

21 lutego 2021 r. w pierwszą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu, św. Liturgii oraz sobotniemu nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczyło duchowieństwo parafii.

Prośba o wsparcie

Dziękując za zeszłoroczną wpłatę i wsparcie, jakie płynie na rzecz ukończenia budowy warszawskiej Hagii Sophii, zwracamy się z prośbą o podobny dar przy okazji składania tegorocznego PIT-a (za rok 2020).

Święto Spotkania Pańskiego

“Raduj się, Łaski Pełna Bogurodzico Dziewico, bowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, oświecający znajdujących się w ciemnościach. Wesel się i ty, Starcze sprawiedliwy, który wziąłeś w swoje ramiona Wyzwoliciela dusz naszych, dającego nam zmartwychwstanie” (troparion  święta Spotkania Pańskiego)

Niedziela 36 po Pięćdziesiątnicy. O Zacheuszu.

W niedzielę 14 lutego 2021 r., św. Liturgii oraz poprzedzającym ją nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczyło miejscowe duchowieństwo. W tym roku niedziela XXXVI po Pięćdziesiątnicy jest również ostatnią przed rozpoczęciem okresu Triodionu Postnego, a więc przed rozpoczęciem cyklu tzw. niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu. Ostatnia niedziela przed okresem przygotowawczym nosi nazwę “Niedzieli o Zacheuszu”.

Niedziela 35 po Pięćdziesiątnicy

7 lutego 2021 r., w niedzielę XXXV po Pięćdziesiątnicy, wspominając liturgicznie pamięć św. Grzegorza Teologa, św. Liturgii oraz poprzedzającemu jej nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczyło duchowieństwo parafii.

Niedziela 34 po Pięćdziesiątnicy

W ostatnim dniu stycznia 2021 r., w XXXIV Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgii oraz poprzedzającemu jej nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczyło duchowieństwo parafii.

Święto Objawienia Pańskiego

 “Gdy chrzciłeś się, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.” (Troparion święta Chrztu Pańskiego)

Niedziela przed świętem Objawienia Pańskiego

17 stycznia br., w niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego, św. Liturgii oraz poprzedzającej ją nabożeństwu całonocnego czuwania, przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wspólnie z miejscowym duchowieństwem.

Koncert kolęd w warszawskiej katedrze z udziałem naszego chóru

Świąteczny czas od Narodzenia Chrystusa do Teofanii w Tradycji Cerkwi prawosławnej nosi nazwę świętych dni lub świętych wieczorów. W tym okresie nasi przodkowi, a także my, ich potomkowie gromadzimy się w swych domach i świątyniach, aby wychwalać nowonarodzonego Chrystusa. Te niezwykle radosne dni pomagają uzmysłowić tajemnicę wcielenia Syna Bożego, służą ku głębszemu przeżywaniu święta oraz zjednoczeniu  najbliższych. Nieodłącznym elementem tego świątecznego okresu zawsze było kolędowanie. Od ponad dwudziestu lat, w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie  znane jest jako Prawosławny Koncert Kolęd, który stał się ważnym wydarzeniem kulturalnym nie tylko w kalendarzu tutejszej parafii, ale również całego miasta. W bieżącym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne miał nieco mniej radosny charakter.

Niedziela po Narodzeniu Pańskim

W niedzielę po święcie Narodzenia Pańskiego, która w roku bieżącym przypadła 10 stycznia, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba brata Pańskiego. Perykopa Ewangelii (Mt 2, 13-23) przenosi wiernych do kolejnych dni życia Syna Bożego na tej ziemi, które ukazują odrzucenie Go przez ten świat i ucieczkę przed śmiercią z rąk króla Heroda.

Drugi dzień święta Narodzenia Pańskiego

Drugiego dnia święta Narodzenia Chrystusa, kiedy Cerkiew wychwala Najświętszą Bogurodzicę, w świątyni pw. Hagia Sophia – Mądrości Bożej w Warszawie, Świętej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa. Arcypasterzowi asystował miejscowy kler wraz z przybyłymi duchownymi z katedry metropolitalnej. Śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Święto Narodzenia Pańskiego

Nabożeństwa świąt Bożego Narodzenia już po raz piąty zgromadziły wiernych skupionych wokół parafii Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie – pierwszy raz w murach nowej świątyni. Jednym z pierwszych nabożeństw w tymczasowej cerkwi na terenie budowy świątyni było oficjum bożonarodzeniowe, sprawowane w 2016 r (pierwsza św. Liturgia miała miejsce 27 grudnia 2015 r.).

Niedziela przed Bożym Narodzeniem. Świętych Ojców.

W ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem, której Cerkiew dała miano niedzieli świętych Ojców, św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii – ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa. Modlitwie towarzyszył licznie zgromadzony chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka. 

Niedziela Świętych Praojców

W przedostatnią niedzielę przed świętem Bożego Narodzenia, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć  świętych Praojców Starego Przymierza, wszystkich sprawiedliwych, którzy obwieszczali światu przyjście Nowego Adama – Mesjasza. 

List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów PAKP

List Bożonarodzeniowy
Świętego Soboru Biskupów
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
do Czcigodnego Duchowieństwa,
Boga miłujących Mnichów i Mniszek oraz Wszystkich Wiernych Dzieci

Niedziela 28 po Pięćdziesiątnicy

20 grudnia br. niedzielna św. Eucharystia zgromadziła wokół kielicha eucharystycznego wielu wiernych skupionych wokół naszej parafii. Św. Liturgii przewodniczył proboszcz wraz z miejscowym duchowieństwem. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Dzień św. Mikołaja Cudotwórcy

W sobotę 19 grudnia 2020 r. w dniu liturgicznego wspomnienia św. Mikołaja Cudotwórcy, abp. Miry Licyjskiej, św. Liturgii oraz w przededniu nabożeństwu całonocnego czuwania, przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa.

Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy

6 grudnia br., w Niedzielę XXVI po Pięćdziesiątnicy, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć św. kapłana i męczennika Grzegorza Peradze. Nabożeństwu całonocnego czuwania oraz św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa.

Pierwsza św. Liturgia w małym ołtarzu Hagii Sophii

W sobotę 5 grudnia 2020 r. minęło dokładnie 5 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę warszawskiej Hagii Sophii. Tym doniosłym uroczystościom przewodniczyli zwierzchnicy Cerkwi lokalnych – Jego Świątobliwość Bartłomiej I Arcybiskup Konstantynopola, Patriarcha Ekumeniczny oraz Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski.

Święto Wprowadzenia do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy

Dzisiaj wstępne okazanie Bożej dobroci i wstępna zapowiedź zbawienia ludzi. W Bożej świątyni uroczyście zjawia się Dziewica i wszystkim  teraz głosi Chrystusa. I my donośnie zawołajmy: Raduj się, wypełnienie Opatrzności Stwórcy! (troparion święta)

Informacja dot. zwiedzania cerkwi

Informujemy, że w dni powszednie cerkiew otwarta jest w godz. 9:00 – 15:00. W tych godzinach jest możliwość indywidualnej modlitwy, pozostawienia intencji oraz przystąpienia do sakramentu spowiedzi. W celu wejścia do świątyni należy zgłosić się do duchownego, pełniącego dyżur w kancelarii parafialnej.

Dalszy etap prac w Hagii Sophii

Jego Eminencja Metropolita Sawa, który 20 września 2020 r. w asyście episkopatu PAKP dokonał małego poświęcenia stołecznej Hagii Sophii, zapoczątkował nowy etap w historii naszej parafii. Nowopowstała cerkiew stała się kontynuacją życia eucharystycznego, które niestety zanikło w konstantynopolitańskiej świątyni zamienionej w ostatnim czasie na meczet.

Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy

14 października, w dniu święta Opieki Matki Bożej, Cerkiew prawosławna wspomina wydarzenie ustanowione na pamiątkę cudu, jakie miało miejsce w Konstantynopolu ponad tysiąc lat temu. 

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwem prawowiernych nad przeciwnikami obdarzaj i przez krzyż Twój ochraniaj społeczność Twoją (troparion święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego).

Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy

Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, które zgodnie z kalendarzem liturgicznym naszej Cerkwi przypada 21 września, posiada patronalny charakter w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie. Po raz pierwszy uroczystości […]

Małe poświęcenie naszej świątyni

Po blisko pięciu latach od poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę pierwszej od ponad stu lat, prawosławnej świątyni w stolicy naszej Ojczyzny, prawosławni mieszkańcy Warszawy oraz przybyli pielgrzymi byli świadkami zapisania kolejnej, pięknej karty historii Prawosławia w Polsce. 20 września 2020 roku, po raz drugi w krótkiej historii wznoszonej i wykańczanej prawosławnej świątyni warszawskiego Ursynowa sprawowano św. Liturgię.

Zaproszenie na poświęcenie cerkwi

Zapraszamy na “Małe Poświęcenie Cerkwi”, które odbędzie się 20 września br. o godz. 9:30. Uroczystościom przewodniczyć będzie Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście episkopatu PAKP.

Rozpoczęcie roku szkolnego

W XIII niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 6 września 2020 r., w dniu liturgicznego wspomnienia św. męcz. kapłana Maksyma Gorlickiego, św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa.

Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

Rodząc zachowałaś dziewictwo, w śmierci Swej świata nie porzuciłaś Bogurodzico, przeszłaś do życia, gdyż jesteś Matką Życia i Twoimi modlitwami wybawiasz od śmierci nasze dusze (troparion Święta).

Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy

W niedzielę 23 sierpnia br., w oktawie święta Przemienienia Pańskiego, w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowych duchownych – ks. prot. Piotra Nestoruka oraz ks. Adama Magruka. Śpiewał licznie zgromadzony chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Święto Przemienienia Pańskiego

Święto Przemienienia Pańskiego, które liturgicznie obchodzone jest 19 sierpnia, przenosi nas na św. Górę Tabor – miejsca na którym Chrystus niedługo przed męką krzyżową ukazał wybranym uczniom – Piotrowi, Jakubowi i Janowi swoją chwałę. 

Pielgrzymka rowerowa w drodze na św. Górę Grabarkę

W niedzielę 16 sierpnia br.  grupa pielgrzymów udających się rowerami na uroczystości święta Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce, uczestniczyła w św. Liturgii, której przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Odezwa Jego Eminencji metropolity Sawy

Odezwa

Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy,

Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

do Episkopatu, Duchowieństwa i Wiernych

Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Św. Pantelejmona – święto parafialne

W niedzielę 9 sierpnia br. w dniu pamięci wielkiego męczennika i  uzdrowiciela Pantelejmona w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie odprawiona została Boska Liturgia, której przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa.

VII Pielgrzymka Rowerowa na św. Górę Grabarkę – z Płocka, przez Warszawę i Siedlce

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego SAWY Metropolity Warszawskiego i całej Polski, zapraszamy na VII Pielgrzymkę Rowerową na św. Górę Grabarkę w dniach 15-17 sierpnia 2020 r.

II Niedziela po Pięćdziesiątnicy

W II Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć św. Ojców z Góry Athos oraz Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej. 

Niedziela Wszystkich Świętych

W Niedzielę Wszystkich Świętych, która w tym roku przypadła 14 czerwca, liturgicznie wspominaliśmy również pamięć św. męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. 

Cerkiewna florystyka

Poniżej prezentujemy wywiad z p. Jeleną Aksjonową – naszą parafianką, który ukazał się w lipcowym wydaniu ogólnopolskiego miesięcznika społeczno-religijnego “Przegląd Prawosławny”.

Święto Pięćdziesiątnicy

Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz, któryś rybaków uczynił mędrcami, zesławszy im Ducha Świętego i przez nich złowiwszy świat, Przyjacielu człowieka, chwała Tobie.
(troparion święta Pięćdziesiątnicy)

Niedziela VII po Passze

W siódmą niedzielę po Wielkanocy Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych 318 Ojców I Soboru Powszechnego. Nabożeństwu w kaplicy parafialnej przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. Podczas św. Liturgii wznoszona była modlitwa za Jego Eminencję Metropolitę Sawę, który 22 lata temu (31.05.1998 r.) został zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z tytułem Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Święto Połowy Pięćdziesiątnicy – święto parafialne

Święto Połowy Pięćdziesiątnicy, przypadające w tym roku 13 maja, obok święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, ma patronalny charakter w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie. Uroczystościom świątecznym przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, który przed św. Liturgią dokonał małego poświęcenia wody.

Prośba o przekazanie 1 % podatku na budowę świątyni

Dziękując za zeszłoroczną wpłatę i wsparcie, jakie płynie na rzecz ukończenia budowy warszawskiej Hagii Sophii, zwracamy się z prośbą o podobny dar przy okazji składania tegorocznego PIT-a (za rok 2019).

Pascha – Zmartwychwstanie Pańskie

Święto Zmartwychwstania Pańskiego już po raz piąty zgromadziło wiernych skupionych wokół parafii Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy odbyła się procesja paschalna wokół budowanej cerkwi. Towarzyszył jej radosny dźwięk dzwonów, poświęconych w lutym br. przez Jego Eminencję Metropolitę Warszawskiego i całej Polski Sawę.

Życzenia Świąteczne

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !!!

Χριστός ἀνέστη !!!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!

List Paschalny Soboru Biskupów naszej Cerkwi

List paschalny

Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej

do Czcigodnego Duchowieństwa, Świątobliwych Mnichów i Mniszek

oraz wszystkich Boga miłujących Wiernych

Chrystus Zmartwychwstał!

Niedziela Palmowa – Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! (troparion święta Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy)

Palemki na szczytny cel

W związku ze zbliżającym się świętem Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, gdzie przynosimy do poświęcenia w cerkwi przyozdobione gałązki drzew (w słowiańskiej tradycji wierzbowe), zapraszamy wszystkich do zakupu palemek świątecznych. Uzyskana kwota w całości przeznaczona będzie na leczenie naszego oddanego parafianina – Łazarza (Artura) Macińskiego.

Komunikat Świętego Soboru Biskupów PAKP w sprawie epidemii koronawirusa

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem w naszym kraju i pandemią na świecie, Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zaniepokojony zaistniałą sytuacją, zwraca się do wiernych naszej Cerkwi z wezwaniem do czujności i odpowiedzialności w codziennym życiu i apeluje o usilne modlitwy do Pana Życia – Jezusa Chrystusa o ustanie epidemii i zdrowie wszystkich chorych, jak również tych, którzy niosą im pomoc – lekarzy i całego personelu medycznego.

OGŁOSZENIE

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych spowodowanym wzrastającym zagrożeniem zarażania koronawirusem, lekcje religii dla dzieci i młodzieży w punkcie katechetycznym w naszej parafii zostają odwołane do dnia 29 marca br.

I Niedziela Wielkiego Postu – Tryumf Ortodoksji

Zwieńczeniem pierwszego tygodnia Wielkiego Postu – czasu wzmożonej modlitwy i ascetycznych zmagań, jest Niedziela Tryumfu Prawosławia. Podczas sprawowanego w tym dniu uroczystego nabożeństwa, które odbywa się po zakończeniu św. Liturgii, wspominani są święci męczennicy, a także obrońcy wiary przed herezjami, dzięki którym Prawosławie zachowało nieskazitelność dogmatów ustanowionych na siedmiu soborach powszechnych.

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Błogosławieństwo przyniesionego przez wiernych koliwa (pszenica z miodem i bakaliami), które zgodnie z cerkiewną tradycją odbywa się w piątek I tygodnia Wielkiego Postu bezpośrednio po Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, wskazuje na wymiar czystości duchowej, do jakiej wezwani jesteśmy w czasie trwania całego postu. Nabożeństwo to jest zakończeniem tygodniowych zmagań ascetycznych, które jednocześnie wprowadzają nas do okresu wiosny duchowej.

List wielkopostny Jego Eminencji Metropolity Sawy

List
Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy
Metropolity Warszawskiego i całej Polski
w przededniu Świętego Wielkiego Postu 2020 roku

Niedziela o Sądzie Ostatecznym

W trzecią niedzielę przedpościa, której Cerkiew dała miano Niedzieli o Sądzie Ostatecznym św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa. Tego dnia wielu wiernych przystąpiło do sakramentów spowiedzi oraz Eucharystii. Poniżej przedstawiamy tekst ks. Aleksandra Schmemanna, który przybliży znaczenie dzisiejszej niedzieli w przygotowaniu nas do Wielkiego Postu.

Poświęcenie dzwonnicy Hagii Sophii

Dzwony warszawskiej cerkwi Hagia Sophia, które po pięciu latach od rozpoczęcia budowy świątyni zawisły na swoim docelowym miejscu, uroczyście oznajmiły wiernym i okolicznym mieszkańcom o historycznym ich poświęceniu. Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, który 2 lutego br. przewodniczył niedzielnej św. Liturgii, dokonał poświęcenia ośmiu dzwonów, sukcesywnie przybywających wraz postępem prac budowlanych przy ursynowskiej parafii.

Wolskie Spotkanie z Kolędą

W poniedziałek 27 stycznia br. w cerkwi pw. św Jana Klimaka na warszawskiej Woli, odbyło się “Wolskie Spotkanie z Kolędą”. Ze swoim repertuarem kolędniczym wystąpił również działający przy naszej parafii chór św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Cerkiewne dzwony zawisły na dzwonnicy – zapowiedź poświęcenia

Osiem dzwonów, które sukcesywnie powstawało w Ludwisarni Braci Felczyńskich – najsłynniejszej odlewni nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce, 27 stycznia br. znalazło swoje docelowe miejsce na dzwonnicy warszawskiej Hagii Sophii.

Choinka parafialna

W niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego (26 stycznia br.), bezpośrednio po św. Liturgii sprawowanej przez proboszcza ks. mitrata Adama Siemieniuka, któremu współsłużyło miejscowe duchowieństwo, odbyła się choinka parafialna.

Koncert kolęd z udziałem naszego chóru

W sobotę 25 stycznia br. w kościele rzymsko-katolickim pw. św. Piotra i Pawła, który sąsiaduje z parafią prawosławną pw. św. Sofii-Mądrości Bożej, odbył się Ekumeniczny Koncert Kolęd.

Dzień Imienin Jego Eminencji Metropolity Sawy

25 stycznia Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć św. Sawy, pierwszego arcybiskupa Serbii, który jest niebiańskim patronem Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy.

Poświęcenie wody w Jeziorze Czerniakowskim

W niedzielę 19 stycznia br., w dniu Święta Chrztu Pańskiego, tradycyjnie już miało miejsce Wielkie Poświęcenie Wody w Jeziorku Czerniakowskim – największym naturalnym zbiorniku wodnym w Warszawie. Położony w obrębie rezerwatu przyrody akwen, będący jednocześnie częścią starorzecza Wisły, znajduje się terenie parafii pw. Św. Sofii-Mądrości Bożej, która od pięciu lat jest organizatorem tego wydarzenia.

Święto Objawienia Pańskiego

 “Gdy chrzciłeś się, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.” (Troparion święta Chrztu Pańskiego)

Święto Chrztu Pańskiego – zapowiedź

Parafia św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie, w dniu święta Chrztu Pańskiego po św. Liturgii, tradycyjnie już organizuje nabożeństwo nad brzegiem Jeziorka Czerniakowskiego, podczas którego będzie miało miejsce Wielkie Poświęcenie Wody. 

Niedziela po Narodzeniu Pańskim

12 stycznia, w niedzielę po święcie Narodzenia Pańskiego, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba brata Pańskiego. Perykopa Ewangelii (Mt 2, 13-23) przenosi wiernych do kolejnych dni życia Syna Bożego na tej ziemi, które ukazują odrzucenie Go przez ten świat i ucieczkę przed śmiercią z rąk króla Heroda.

Koncert kolęd w katedrze metropolitalnej z udziałem naszego chóru

Chór naszej parafii pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka wystąpił na corocznym koncercie kolęd, który 9 stycznia br. odbył się w katedrze metropolitalnej pw. św. równej ap. Marii Magdaleny w Warszawie.

Święta Narodzenia Pańskiego

Już po raz czwarty nabożeństwa świąt Bożego Narodzenia zgromadziły wiernych skupionych wokół parafii Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie. Jednym z pierwszych nabożeństw w tymczasowej cerkwi na terenie budowy świątyni, była bożonarodzeniowa św. Liturgia sprawowana w 2016 r (pierwsza św. Liturgia miała miejsce 27 grudnia 2015 r.).

Niedziela przed Bożym Narodzeniem – zapowiedź Świąt Narodzenia Pańskiego

W ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem, której Cerkiew dała miano niedzieli świętych Ojców, św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii – ks. mitrat Adam Siemieniuk, w asyście miejscowego duchowieństwa.

List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów

List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do Czcigodnego Duchowieństwa, Świątobliwych Mnichów i Mniszek, wszystkich Miłujących Boga Prawosławnych Chrześcijan   …Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie […]

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Chrystus się Rodzi!!! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, składamy wszystkim parafianom oraz sympatykom naszej parafii serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności oraz wielu Łask Bożych. Niech miłość Boża, objawiająca się w tajemnicy […]

Niedziela świętych Praojców

Na dwie niedziele przed świętem Bożego Narodzenia, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Praojców Starego Przymierza, wszystkich sprawiedliwych, którzy głosili przyjście Mesjasza. Dni poprzedzające Narodzenie Chrystusa, szczególnie przygotowują wiernych, aby godnie przyjęli Chrystusa – Zbawiciela. Tak jak w czasach starotestamentowych Pan umacniał słabą wiarę ludzi, tak obecnie Cerkiew, jak kochająca Matka, umacnia nas wprowadzając w dni Narodzenia, w tajemnicę wcielenia Syna Bożego.

Zabawa Noworoczna – zapowiedź

W imieniu naszych Parafian zapraszamy do udziału w zabawie noworocznej

Rekolekcje parafialne oraz warsztaty pocztówkowe

14 grudnia br., bezpośrednio po sobotniej św. Liturgii, podczas której wielu parafian (w tym dzieci i młodzież z punktu katechetycznego) przystąpiło do sakramentów spowiedzi i eucharystii, odbyły się warsztaty pocztówkowe.

XVIII KONCERT CHÓRÓW KOŚCIELNYCH

W dniu 16 listopada 2019 roku nasz chór wziął udział, na zaproszenie organizatorów, w XVIII Koncercie Chórów Kościelnych w kościele rzymskokatolickim Pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym. Zaprezentowaliśmy 4 […]

Prace nad polichromią w kopule głównej dobiegły końca

Zakończyły się prace nad polichromią w kopule głównej Hagii Sophii. Na powierzchni ok. 260 m kw. w ciągu miesiąca wykonano kompozycję Chrystusa Pantokratora wraz z tzw. “liturgią aniołów”. Wszystkim ludziom […]

Dzieci z punktu katechetycznego na warszawskiej Pradze odwiedziły naszą cerkiew

W sobotę 19 października br. grupa dzieci z parafii katedralnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie pod duchową opieką ks. prot. Mirosława Lewczaka, odwiedziła naszą parafię.

Rozpoczęcie prac nad drugim etapem polichromii – uaktualnienie 19.10.2019

Ikonografowie pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Teliczko kontynuują prace nad polichromią w naszej świątyni.

Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy – Święto Parafialne

Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, które zgodnie z kalendarzem liturgicznym naszej Cerkwi przypada 21 września, posiada patronalny charakter w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.

Piknik rodzinny oraz wystawa OrthPhoto

W Niedzielę XII po Pięćdziesiątnicy, 8 września br., bezpośrednio po Boskiej Liturgii, której przewodniczył proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk, tradycyjnie już odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży z punktu katechetycznego, który funkcjonuje przy ursynowskiej parafii. Parafialnemu piknikowi rodzinnemu towarzyszyły konkursy z nagrodami, skierowane do uczniów wszystkich trzech grup katechetycznych.

Zakończenie prac nad polichromią w części ołtarzowej

Prace nad polichromią w części ołtarzowej (ok. 220 m kw.), które rozpoczęły się w połowie lipca br. dobiegły końca.

Niedzielna św. Liturgia w pierwszy dzień września

Boska Liturgia Niedzieli XI po Pięćdziesiątnicy, która sprawowana była 1 września br., zapełniła wiernymi drewnianą cerkiew, znajdującą się obok powstającej świątyni Hagii Sophii.

Wizyta zagranicznych hierarchów w naszej parafii

W poniedziałek 12 sierpnia br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, naszą parafię odwiedzili przebywający w Polsce hierarchowie siostrzanych Kościołów lokalnych – Jego Ekscelencja Metropolita Ruseński Naum (Bułgarski Kościół Prawosławny) oraz Jego Ekscelencja Biskup Szachciński i Millerowski Szymon (Rosyjski Kościół Prawosławny).

Prace nad Ikonami do ikonostasu

Na Świętej Górze Grabarce siostry Monasteru – mniszka Hilaria i s. Agnieszka pracują nad Ikonami do naszego ikonostasu. Dzieła powstają według hermenei (tradycji) greckiej: najpierw powstała grafika (szkic postaci) teraz nakładana jest warstwa złotego tła. Dopiero na tak przygotowanej desce rozpocznie się pisanie Ikony.

Rozpoczęcie prac nad polichromią cerkwi (uaktualnienie 28.08.2019)

Ikonografowie, którzy pod przewodnictwem jednego z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie – prof. Włodzimierza Teliczko, rozpoczęli prace nad polichromią naszej świątyni.

Pierwszy chrzest w murach Hagii Sophii

W sobotę 22 czerwca br., w parafii Św. Sofii-Mądrości Bożej w Warszawie, po raz pierwszy w murach nowej świątyni udzielony został sakrament chrztu oraz bierzmowania. Temu radosnemu, a zarazem historycznemu wydarzeniu, przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski.

Pielgrzymka do Rosji – relacja uczestnika wyjazdu

W dniach 30 kwietnia – 8 maja 2019 r. odbyła się pielgrzymka do Sankt Petersburga i na Wałaam, której organizatorem była parafia pw. Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie. W pielgrzymce uczestniczyli nasi parafianie, a także wierni stołecznych parafii oraz pielgrzymi z innych części naszego kraju – głównie z Podlasia. Opiekunem duchowym pielgrzymki był proboszcz naszej parafii – ks. mitrat Adam Siemieniuk.

Wiersz “Hagia Sophia” w wykonaniu Eleny Aksenovoj

Prezentujemy wiersz autorstwa O. Mandelsztama pt.„Hagia Sophia”, który z okazji święta parafialnego w cerkwi św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie, odczytała p. Elena Aksenova.

Święto parafialne – Przepołowienie Pięćdziesiątnicy

Święto Połowy Pięćdziesiątnicy, które w tym roku wypadło 22 maja, w dniu upamiętniającym przeniesienie relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy do Bari, posiada patronalny charakter w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.

Niedziela III po Wielkanocy

W trzecią niedzielę po święcie Paschy Chrystusowej, zgodnie z tradycją Cerkiew prawosławna czci pamięć świętych Niewiast Niosących Wonności.

Wizyta Patriarchy Bartłomieja

W paschalny piątek, 3 maja br., gościliśmy w naszej parafii delegację Patriarchatu Konstantynopolitańskiego na czele z jego zwierzchnikiem Jego Świątobliwością Arcybiskupem Konstantynopola, Nowego Rzymu i Patriarchą Ekumenicznym Bartłomiejem, który przebywał w Polsce w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zagłady pomordowanych przez nazistowskich Niemców w czasie II Wojny Światowej.

Poświęcenie krzyży na cerkwi

Z woli Bożej, po niespełna roku od poświęcenia krzyża na głównej kopule powstającej cerkwi Hagia Sophia na warszawskim Ursynowie, ustawione zostały pozostałe krzyże: na absydzie ołtarzowej oraz kopułach bocznych. Historyczne uroczystości poświęcenia pozostałych krzyży, odbyły się w 29 kwietnia, w drugim dniu Paschy, co dało podwójną radość parafianom i osobom skupionym wokół najmłodszej warszawskiej parafii.

Życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !!!

Χριστός ἀνέστη !!!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!

List Paschalny Świętego Soboru Biskupów

List paschalny Świętego Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej do czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących Mnichów i Mniszek oraz wszystkich Wiernych Świętej Polskiej Cerkwi Prawosławnej.

Metropolita Sawa z przedświąteczną wizytą w naszej cerkwi

Zgodnie z wieloletnią tradycją, bezpośrednio po Boskiej Liturgii Wielkiej Soboty, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski odwiedza warszawskie parafie, aby pokłonić się św. płaszczenicom.

Nekrolog

Nie żyje mgr inż. Andrzej Markowski Z żalem informujemy, że dnia 20 kwietnia 2019 roku zmarł mgr inż. Andrzej Markowski, architekt stołecznej cerkwi Hagia Sophia, któremu nie dane było doczekać […]

Niedziela Palmowa

Dzień 21 kwietnia to święto Wejścia Pana do Jerozolimy.

Święto Zwiastowania Przenajświętszej Boguordzicy

Święto Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, które w tym roku przypadło w IV Niedzielę Wielkiego Postu, zgodnie ze słowami troparionu jest początkiem historii naszego zbawienia.

Rekolekcje dzieci i młodzieży

W przededniu Święta Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy podczas sobotniej Boskiej Liturgii, dzieci i młodzież z Punktu Katechetycznego, działającego przy naszej parafii, przystąpili do sakramentów Spowiedzi oraz Eucharystii.

I Niedziela Wielkiego Postu

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, wspominając zwycięstwo wiary Chrystusowej nad herezjami oraz dla pokrzepienia wiernych przebywających w poście, w świątyniach prawosławnych sprawowany jest obrzęd Triumfu Ortodoksji.

Poświęcenie wody w warszawskim jeziorze

W sobotę 19 stycznia br., w dniu Święta Objawienia Pańskiego, miało miejsce Wielkie Poświęcenie Wody w Jeziorku Czerniakowskim – największym naturalnym zbiorniku wodnym w Warszawie. Położony w obrębie rezerwatu przyrody […]

Boże Narodzenie

Tymczasowa cerkiew, znajdująca się na placu budowy powstającej świątyni Św. Sofii - Mądrości Bożej, podczas tegorocznych Świąt Wcielenia Syna Bożego, skupiła wokół siebie nie tylko mieszkańców warszawskiego Ursynowa i okolic, ale również wiernych [...]

Poświęcenie krzyża warszawskiej cerkwi Hagia Sophia

Po niespełna trzech latach od dnia poświęcenia placu oraz położenia kamienia węgielnego pod budowę warszawskiej cerkwi Hagia Sophia Mądrości Bożej doczekaliśmy się kolejnego niezwykle istotnego i historycznego wydarzenia. 19 maja br. po raz pierwszy w murach w.w. świątyni odprawiona została pierwsza św. Liturgia.