Informacja dot. zwiedzania cerkwi

Informujemy, że w dni powszednie cerkiew otwarta jest w godz. 9:00 – 15:00. W tych godzinach jest możliwość indywidualnej modlitwy, pozostawienia intencji oraz przystąpienia do sakramentu spowiedzi. W celu wejścia do świątyni należy zgłosić się do duchownego, pełniącego dyżur w kancelarii parafialnej.