OGŁOSZENIE

Zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach z religii, które odbywać się będą w każdą niedzielę po św. Liturgii w trzech grupach wiekowych:

  1. przedszkolna
  2. klasy I-VI
  3. klasy starsze

Zgłoszenie ucznia w zajęciach w Punkcie Katechetycznym można pobrać tutaj

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dni powszednie cerkiew otwarta będzie w godz. 9:00 – 15:00. W tych godzinach jest możliwość indywidualnej modlitwy, pozostawienia intencji oraz przystąpienia do sakramentu spowiedzi.

Chór Prawosławnej Parafii św. Sofii – Mądrości Bożej zaprasza chętne osoby do współpracy. Próby chóru odbywają się w każdą niedzielę bezpośrednio po św. Liturgii.

Biblioteka Parafialna

 

W budowanej cerkwi prawosławnej św. Sofii Mądrości Bożej w Warszawie rozpoczęły się prace nad organizacją i skompletowaniem księgozbioru do biblioteki parafialnej. Zbieramy książki do biblioteki parafialnej na użytek wszystkich parafian. Zwracamy się do wszystkich, aby wsparli nasz projekt i wnieśli swój wkład w kompletowanie księgozbioru. Biblioteka naszej parafii z wdzięcznością przyjmie każdą książkę o tematyce duchownej oraz wszelką możliwą pomoc. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 500 30 25 30

 

В православном строящемся храме святой Софии Премудрости Божией в городе Варшава началась работа по организации и комплектованию книжного фонда приходской библиотеки. По благословению настоятеля храма отца Адама Семенюка, я собираю книги для приходской библиотеки для общего пользования всех прихожан и учащихся воскресной школы. Обращаюсь ко всем желающим помочь поддержать наш проект и внести свой вклад в комплектование фонда. Библиотека нашего прихода с благодарностью примет ваш книжный дар духовного содержания и любую посильную помощь. По всем вопросам просьба звонить по тел. +48 500 30 25 30