ZAJĘCIA Z RELIGII

Zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach z religii, które odbywać się będą w każdą niedzielę po św. Liturgii w pięciu grupach wiekowych:

  1. przedszkolna  (p. Anna Diadius)

  2. klasy I-III (m. Daria Siemieniuk)

  3. klasy IV-V (diakon Mariusz Łopatiuk)

  4. klasy VI-VII (ks. Piotr Nestoruk)

  5. klasy starsze (ks. Adam Siemieniuk)

Zgłoszenie ucznia w zajęciach w Punkcie Katechetycznym można pobrać tutaj

GODZINY OTWARCIA CERKWI

Informujemy, że w dni powszednie cerkiew otwarta będzie w godz. 9:00 – 15:00. W tych godzinach jest możliwość indywidualnej modlitwy, pozostawienia intencji oraz przystąpienia do sakramentu spowiedzi.

PRÓBY CHÓRU PARAFIALNEGO

Chór Prawosławnej Parafii św. Sofii – Mądrości Bożej zaprasza chętne osoby do współpracy. Próby chóru odbywają się w każdą niedzielę bezpośrednio po św. Liturgii oraz we wtorki o godzinie 19.00. Chórem dyryguje mgr Bogdan Kuźmiuk.

PRÓBY CHÓRU DZIECIĘCO -MŁODZIEŻOWEGO

Chór dziecięco-młodzieżowy Prawosławnej Parafii św. Sofii – Mądrości Bożej zaprasza chętne dzieci i młodzież do współpracy. Próby chóru odbywają się w każdą niedzielę bezpośrednio po św. Liturgii oraz po zakończeniu lekcji religii. Chórem dyryguje mgr Anna Jakoniuk.

Biblioteka parafialna

W budowanej cerkwi prawosławnej św. Sofii Mądrości Bożej w Warszawie rozpoczęły się prace nad organizacją i skompletowaniem księgozbioru do biblioteki parafialnej. Zbieramy książki do biblioteki parafialnej na użytek wszystkich parafian. Zwracamy się do wszystkich, aby wsparli nasz projekt i wnieśli swój wkład w kompletowanie księgozbioru. Biblioteka naszej parafii z wdzięcznością przyjmie każdą książkę o tematyce duchownej oraz wszelką możliwą pomoc. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 500 30 25 30