Pielgrzymka do klasztorów w Zwierkach i w Supraślu (9 czerwca)

Poświęcenie krzyża warszawskiej cerkwi Hagia Sophia (19 maja)

Święto Parafialne "Połowa okresu Pięćdziesiątnicy"

Pascha

Niedziela Palmowa

Choinka Paafialna