Poświęcenie krzyża warszawskiej cerkwi Hagia Sophia (19 maja)