1. Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (8/21 września)

2. Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy (środa IV tygodnia po święcie Paschy)

3. Św Wielkiego Męczennika i Cudotwórcy Pantelejmona (27 lipca/ 9 sierpnia)