Główne święto parafialne: Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (8/21 września)

 

Drugie święto parafialne: Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy (środa IV tygodnia po święcie Paschy)

 

Święto ołtarza małego: Św Wielkiego Męczennika i Cudotwórcy Pantelejmona (27 lipca/ 9 sierpnia)