Jubileusz 20-lecia święceń kapłańskich ks. Proboszcza