Duchowieństwo:

 

Proboszcz:

ks. mitrat mgr Adam Siemieniuk

 

Wikariusze:

ks. prot. mgr Paweł Korobeinikov

ks. prot. dr Adam Magruk

Rezydent:

ks. prot. mgr Piotr Nestoruk

Diakon:

protodiakon mgr Mariusz Łopatiuk

Dyrygenci:

Dyrygent chóru parafialnego:

mgr Bogdan Kuźmiuk

Dyrygentka chóru dziecięco-młodzieżowego:

mgr Anna Jakoniuk