Duchowieństwo:

 

Proboszcz:

ks. mitrat mgr Adam Siemieniuk

 

Wikariusze:

ks. prot. mgr Piotr Nestoruk

ks. prot. dr Adam Magruk

 

Diakoni:

protodiakon mgr Mariusz Łopatiuk

diakon mgr inż. Jakub Moczarski

 

Dyrygenci:

Dyrygent chóru parafialnego: mgr Bogdan Kuźmiuk

Dyrygentka chóru dziecięco- młodzieżowego: mgr Anna Jakoniuk