Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy – święto parafialne