Wszechnica

Ewangeliczny Barabasz

Współczesne próby wzajemnego zbliżenia się chrześcijaństwa z jednej strony powiązane są z natural...

Kult Matki Bożej w Kościele Prawosławnym

Kościół prawosławny czci Dziewicę Maryję, jako osobę przewyższającą całe stworzenie. Widzi w Niej...

Matka Boża w Tradycji Świętej

Spośród wszystkich stworzonych istot rozumnych Matka Boża jest najwyższym stworzeniem, nieporówna...

Matka Boża w pismach Ojców Kościoła

Ta wypowiedź nabrała szczególnej mocy po Edykcie Mediolańskim (313 r.), gdy powszechnie czci Mary...

Matka Boża w Liturgii Świętej

Kult Matki Bożej na Wschodzie bizantyjskim miał swoje źródło w historycznym rozwoju wielkich spor...

Na marginesie Ekumenizmu

Współczesne próby wzajemnego zbliżenia się chrześcijaństwa z jednej strony powiązane są z natural...

Hetman Konstanty Iwanowicz Ostrogski

Ród Ostrogskich był jednym z najbardziej znanych i najbogatszych rodów na ziemiach Wielkiego Księ...