Pielgrzymka do klasztorów w Zwierkach i w Supraślu (9 czerwca)