Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Okres Wielkiego Postu nazywany Wiosną Duchową jest czasem, który szczególnie jest poświęcany na modlitwę oraz refleksję nad grzesznością natury człowieka. Dlatego jak nakazuje tradycja Cerkwi prawosławnej w jego pierwszym tygodniu są sprawowane szczególne wielkopostne nabożeństwa. Były one także odprawiane w stołecznej cerkwi Hagia Sophia.

Od poniedziałku do czwartku o godzinie 18.00 sprawowane było nabożeństwo wielkiego powieczerza z czytaniem kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety. Jest to wyjątkowy duchowy poemat, który poprzez przybliżanie starotestamentowych wydarzeń oraz osób ma skłonić słuchaczy do duchowej refleksji na temat swojego życia, swej grzeszności oraz nakłonić do wewnętrznej przemiany.

W środę oraz piątek miały miejsce pierwsze w tym roku liturgie Uprzednio Oświęconych Darów. Po zakończeniu piątkowej liturgii został odczytany kanon do wspominanego w tym dniu św. wielkiego męczennika Teodora Tyrona, a następnie zostało poświecone koliwo (gotowana pszenica z miodem).

W sobotę była sprawowana pierwsza w tegorocznym poście Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma.

Wszystkie nabożeństwa były sprawowane przez kler parafii, śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi