Święto Przemienienia Pańskiego

19.08.2023 r.
Przemienienie Pańskiej to ostatnie święto w roku liturgicznym, poświęcone Chrystusowi. Z  okazji tego dnia w naszej cerkwi sprawowane było całonocne czuwanie oraz Boska Liturgia. Obu nabożeństwom przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk. 
W trakcie świątecznej Liturgii ze słowem pouczenia zwrócił się do zebranych ks. Adam Magruk.
Śpiewał chór im. Św. Romana Melodosa, dyrygowany przez Bogdana Kuźmiuka.
Zgodnie z liturgiczną tradycją święta Przemienienia Chrystusa na Górze Tabor, w świątyniach świecone są przyniesione przez wiernych owoce. To wyraz wdzięczności Bogu za to, że i w tym roku ziemia wydała plon ale i prośba skierowana do Stwórcy aby “uczynił nas uczestnikami prawdziwej winorośli, zachował życie nienaruszone oraz obdarzył pokojem, wiecznymi Swymi darami, upiększył życie nasze, dla modlitw przeczystej Władczyni naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii, i wszystkich Jego świętych”.