Niedziela o Samarytance

W piątą niedzielę po święcie Paschy, przypadającą w tym roku 30 maja, podczas św. Liturgii czytany jest fragment św. Ewangelii według św. Jana Teologa (4, 5-42), w którym słyszymy o spotkaniu przy studni Jakubowej Chrystusa z Samarytanką.

Niedziela o Samarytance jest kontynuacją wątku Chrystusa jako Mesjasza, który w nawiązaniu do wody dla każdego z nas stał się Źródłem Życia Wiecznego.

Podczas św. Liturgii, której przewodniczyło duchowieństwo parafii, ze słowem do wiernych zwrócił się proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

zdjęcia: Sergiusz Diadius