Niedziela 28 po Pięćdziesiątnicy

20 grudnia br. niedzielna św. Eucharystia zgromadziła wokół kielicha eucharystycznego wielu wiernych skupionych wokół naszej parafii. Św. Liturgii przewodniczył proboszcz wraz z miejscowym duchowieństwem. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Podczas Boskiej Liturgii odczytany został fragment Ewangelii wg  św. Łukasza (17, 12-19): “W owym czasie, gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.