Odezwa metropolity Sawy ws. poświęcenia cerkwi Hagia Sophia

Odezwa

Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy

Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

do Wiernych Polskiego Autokefalicznego

Kościoła Prawosławnego

 

„Wielki jesteś Panie, wielkie są Twoje dzieła”!

 

 

Zwracając się tymi słowami do Was Bracia i Siostry, nade wszystko, składam podziękowanie Bogu za Jego dar pomocy okazanej przy budowie świątyni pomnika pod wezwaniem Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie. „Chwała Tobie Boże za wszystko”!

Jednocześnie powiadamiam Wszystkich kochających Boga i Święte Prawosławie, iż budowa świątyni Mądrości Bożej rozpoczęta w 2015 r. dobiegła końca. Jej poświęcenie odbędzie się 14 maja 2023 r. (niedziela), początek o godz. 9.00.

Świątynia pw. Św. Sofii – Mądrości Bożej w swojej pięknej architekturze jest Pomnikiem Prawosławia ufundowanym przez nas tym, którzy ginęli w Powstaniu Warszawskim, łagrach i obozach: Oświęcimiu, Katyniu, Miednoje, Jaworznie, doświadczali przesiedleń przymusowych na Wschód czy Zachód. W ich intencji wznoszona będzie w tej świątyni, modlitwa, uzmysławiająca nam wszystkim cierpienie naszych przodków.

W swojej odezwie z dnia 4 maja 2015 r. prosiłem Wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego o włączenie się w jej budowę poprzez modlitwę i wszelką pomoc materialną i fizyczną.

Wszystkim dziękuję z całego serca i wzywam: dzisiaj wszyscy radujemy się w Panu i dziękujemy Mu!

Prawosławie przekazuje naszej Ojczyźnie, w jej stolicy Warszawie piękny obiekt – świątynię Św. Sofii – Mądrości Bożej, wzorowanej na pierwszej świątyni ogólnochrześcijańskiej w Konstantynopolu, obecnie Stambule.

Dzisiaj zapraszam wszystkich: Episkopat, Duchowieństwo, Mnichów, Mniszki i Wiernych do udziału w uroczystości poświęcenia świątyni pw. Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie przy ul. Puławskiej Nr 568.

Kończę, słowami Króla Salomona: „Boże mój, wysłuchałeś modlitwy nasze. Czuwaj nad tym św. miejscem. Gdzie imię Twoje będzie wychwalane, aby poznali wszyscy, że Pan jest Bogiem i nie ma innego” (1Król. 8, 28-30).

 

 

                                                                                                                                                      +SAWA 

Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski