I Niedziela Wielkiego Postu

Podniosłemu nabożeństwu w naszej tymczasowej cerkwi, które miało miejsce bezpośrednio po Świętej Liturgii, przewodniczył proboszcz parafii ks. prot. Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa.