Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

Rodząc zachowałaś dziewictwo, w śmierci Swej świata nie porzuciłaś Bogurodzico, przeszłaś do życia, gdyż jesteś Matką Życia i Twoimi modlitwami wybawiasz od śmierci nasze dusze (troparion Święta).
W dniu święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy świątecznemu Całonocnemu Czuwaniu jak i Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Piotr Nestoruk w asyście ks. Adama Magruka oraz diakonów ks. Mariusza Łopatiuka oraz ks. Joela Hendersona.
Śpiewał chór, kierowany przez Bogdana Kuźmiuka.
Zgodnie z tradycją liturgiczną tego dnia, podczas świątecznych nabożeństw poświęcone zostały przyniesione przez wiernych kwiaty i zioła.

Dzień Zaśnięcia Bogurodzicy należy do cyklu dwunastu największych świąt Cerkwi Prawosławnej. To zarazem ostatnie święto roku liturgicznego.