Niedziela II po Pięćdziesiątnicy. Zakończenie roku szkolnego.

W drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, przypadającą w roku bieżącym 18 czerwca, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć św. Ojców z Góry Athos oraz Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej.

Św. Liturgii oraz poprzedzającemu ją całonocnemu czuwaniu przewodniczyli miejscowi duchowni. W nawiązaniu do czytania ewangelicznego dzisiejszej niedzieli (Mt 4, 18-23), w której mowa była o powołaniu pierwszych apostołów, kazanie wygłosił ks. Piotr Nestoruk. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy pod przewodnictwem Anny Jakoniuk. W tym dniu sprawowane było również nabożeństwo dziękczynne, podczas którego wznoszone były modlitwy w intencji dzieci i młodzieży uczącej się w Punkcie Katechetycznym funkcjonującym przy naszej parafii. Przed rozdaniem świadectw duchowni waz z katechetami przekazali słowa gratulacji i podziękowań tym, którzy uczestniczyli w lekcjach religii i angażowali się w życie parafii.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi