PIĘĆDZIESIĄTNICA

23.06.2024 r.

W wielki i święty dzień Pięćdziesiątnicy wypełnia się obietnica dana przez Chrystusa tuż po Jego Zmartwychwstaniu. Na ziemię, ludzkość oraz całe stworzenie zstępuje Święty Duch. Święto to jest ostatnim w cyklu ekonomii zbawienia. To właśnie dlatego w tekstach liturgicznych określamy go mianem poświątecznego i końcowego święta oraz wypełnieniem obietnicy i zamiaru.

Według Tradycji, wspominane wydarzenie miało miejsce w Wieczerniku, dokładnie tam, gdzie miała miejsce pożegnalna mowa Chrystusa z apostołami, umycie nóg uczniom, ale i Mistyczna Wieczerza. Ponadto, to właśnie tutaj Zbawiciel objawił się uczniom po Swoim chwalebnym zmartwychwstaniu. Tym sposobem, Cerkiew niejako poucza, iż ten, kto będzie wcielać w życie przesłanie wielkoczwartkowe, tj. słuchać – jak wówczas apostołowie – słowa Syna Bożego oraz wcielać je w życie; komu nie będzie obca pokora, Chrystusowa skromność, służba drugiemu człowiekowi, a także nieustanne obcowanie z Boskim Nauczycielem w Eucharystii – ten może oczekiwać na spotkanie z Duchem Świętym, a Pięćdziesiątnica realnie stanie się jego udziałem.

W święty dzień Zesłania Pocieszyciela, sprawowane były w naszej świątyni dwie Boskie Liturgie. Bezpośrednio po zakończeniu drugiej z nich, zgodnie z porządkiem liturgicznym, odprawiono Wielką Wieczernię, w trakcie której wierni, po raz pierwszy od Wielkiego Tygodnia, stanęli na kolana, oraz wysłuchali pełnych głębi teologicznej modlitw o dar łaski Świętego Ducha.