Niedziela II po Pięćdziesiątnicy

W drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, przypadającą w roku bieżącym 26 czerwca, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć św. Ojców z Góry Athos oraz Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej.

Św. Liturgii oraz poprzedzającemu ją całonocnemu czuwaniu przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu współsłużyli miejscowi duchowni. W nawiązaniu do czytania ewangelicznego dzisiejszej niedzieli (Mt 4, 18-23), w której mowa była o powołaniu pierwszych apostołów, ksiądz proboszcz wygłosił kazanie. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy pod przewodnictwem Anny Jakoniuk. Po nabożeństwie tradycyjnie odbyło się spotkanie z wiernymi przy wspólnej herbacie.

zdjęcia: Sergiusz Diadius