Sakrament chorych – informacja

W środę 21 kwietnia o godz. 16:00 w naszej parafii będzie sprawowany sakrament chorych (soborowanie), po którym wierni będą mieli możliwość przystąpienia do sakramentów spowiedzi oraz św. Eucharystii na Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów.

Wierni pragnący przystąpić do sakramentu winni w nim uczestniczyć od samego początku, podając jednocześnie swoje imiona na kartkach „O zdrawije”, które w czasie odprawiania sakramentu będą siedmiokrotnie czytane.

Sakrament ma na celu uzdrowienie naszego ciała. Cerkiew wyraża wielką troskę o dusze wiernych, dlatego w okresie Wielkiego Postu, bezpośrednio po sakramencie, odprawiana jest Liturgia uprzednio poświęconych Darów. Zaleca się, aby w czasie Liturgii przystępujący do sakramentu Namaszczenia przystąpili rónież do sakramentu Spowiedzi i Eucharystii. Często choroby cielesne są emanacją choroby duszy. Oczyszczenie duchowe, poprzez przystąpienie do Eucharystii, pomaga więc uzdrowić nasze ciała.

Sakrament sięga swymi korzeniami do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Modlitwa i namaszczenie olejem chorego, ukazuje wierność nauce zawartej w Nowym Testamencie: „Choruje ktoś pośród was? Niech wzywa prezbiterów Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana! A modlitwa wiary zbawi dotkniętego słabością i Pan mu ulży, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,13-16). Troska o chorych wiernych jest obowiązkiem całej Cerkwi. Obrzęd ten powinien być sprawowany w cerkwi, w obecności tak wielu parafian, jak to tylko możliwe. Jeśli chory nie może się poruszać, wówczas obrzęd jest sprawowany w domu lub tez w szpitalu.„W obrzęd uzdrowienia powinna być zaangażowany cała Cerkiew, ponieważ choroba jednego z członków, podobnie jak grzech każdego z nich, dotyka całej Cerkwi.” Takie właśnie znaczenie ma również cerkiewny wymóg, aby obecnych było siedmiu prezbiterów, którzy siedmiokrotnie czytają Ewangelię oraz modlitwy, w czasie których pomazują chorych olejem.

za:/ sakramenty.cerkiew.pl

 

Do Sakramentu:

  • Przystępują tylko osoby wyznania prawosławnego, regularnie uczestniczące w Sakramentach Spowiedzi i Eucharystii.
  • Z jedną chorobą przystępujemy tylko raz, chyba, że w międzyczasie po wyzdrowieniu nastąpiło ponowne zachorowanie, lub zaszły daleko idące zmiany.
  • Starość nie jest chorobą, ale przeważnie towarzyszą jej różne niedomagania, więc decyzję o przystąpieniu do sakramentu osoby starsze powinny podjąć po konsultacji z duchownym indywidualnie.
  • Nie przystępujemy z powodu chwilowej niedyspozycji np. przeziębienia, kataru, itp., które leczy się ogólnie znanymi środkami lub przechodzą one samoistnie.
  • Nie podchodzą dzieci w wieku do 7-8 lat, które nie przystępują jeszcze do Sakramentu Spowiedzi.

 

Materią sakramentu jest olej, do którego dodaje się niewielką ilość czerwonego wina naśladując tym samym miłosiernego Samarytanina, który rany opatrzył olejem i winem (Łk10,30-35). Sakrament rozpoczyna się modlitwą, na którą składają się psalmy 142 i 50 oraz kanon, w którym zawarte są prośby o uzdrowienie chorego. Potem następuje poświęcenie oleju. Kapłan prosi Boga o uczynienie tego oleju środkiem uzdrawiającym chorego. Śpiewane są tropariony Zbawicielowi, Ap. Jakubowi, św. Mikołajowi Cudotwórcy, Św. Dymitrowi, uzdrowicielowi Pantelejmonowi, św. Kosmie i Damianowi, św. Janowi Teologowi, Przenajświętszej Bogurodzicy. Ostatnią część nabożeństwa stanowią  7-krotne czytania z Listów Apostolskich, Ewangelii, tyle modlitw oraz namaszczenie olejem. Po ostatnim namaszczeniu kapłani podnoszą nad głową chorego otwartą Ewangelię, jakby rękę Samego Chrystusa, uzdrawiającego chorych poprzez dotknięcie, i najstarszy z nich czyta modlitwę, w której mówi: ”Święty Królu….nie kładę mojej grzesznej ręki na głowie przychodzącego do Ciebie grzesznika.., lecz Twoją rękę mocną i silną, poprzez tą św. Ewangelię, którą kapłani trzymają na głowie Twojego sługi”. Chory prosi o wybaczenie mu przewinień i otrzymawszy błogosławieństwo odchodzi, chwaląc Boga.