Niedziela Świętych Ojców

1 stycznia 2023 r., w niedzielę przed świętem Narodzenia Chrystusa św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczyli miejscowi duchowni: proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk oraz protodiakon Mariusz Łopatiuk i diakon Jakub Moczarski.

Tego dnia została odczytana perykopa ewangeliczna ukazująca rodowód Jezusa Chrystusa (Mt. 1,1-25). Po jej odczytaniu ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. Adam Magruk. Kaznodzieja wyjaśnił dlaczego w niedzielę świętych Ojców czytany jest akurat ten fragment ewangeliczny i jaki jest jego przekaz. Ks. Adam odniósł się także do głębokiego sensu jaki w roli naszego zbawienia zajmuje święto Bożego Narodzenia.
Nabożeństwo swoim śpiewem upiększały chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją Anny Jakoniuk.
Na zakończenie św. Liturgii był sprawowany uroczysty molebien z okazji początku nowego roku kalendarzowego, który stanowił swoiste dziękczynienie za to co spotkało nas w roku poprzednim jak również prośbę o błogosławieństwo i pomoc Bożą w rozpoczynającym się roku 2023.
Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie.
zdjęcia: Sergiusz Diadius