Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

23 października 2022 r., w dziewiętnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy św. Liturgii przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk (dzisiejszy kaznodzieja) oraz porotodiakon Mariusz Łopatiuk. Odnosząc się do fragmentu niedzielnej św. Ewangelii (Łk 7, 11-16), ks. Adam odniósł się do chrześcijańskiego obowiązku wspierania w potrzebie bliźniego zarówno czynem jak i słowem, w tym również i modlitwą. Tradycyjnie śpiewał chór parafialny im. św. Romana Melodosa oraz dziecięco-młodzieżowy.
Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie oraz lekcje religii dla dzieci i młodzieży oraz zajęciach tematyczne dla parafian.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi