Święto Spotkania Pańskiego

15.02.2024 r.

15 lutego Matka Cerkiew kończy czterdziestodniowy Bożonarodzeniowy okres świąteczny. Tego dnia wspominamy przyniesienie do Świątyni Jerozolimskiej – zgodnie z prawem Starego Testamentu – Młodzieńca Chrystusa przez Najświętszą Bogurodzicę. To biblijne wydarzenie, z jednej strony akcentuje potrzebę posłusłuszeństwa woli i Słowu Bożemu, z drugiej z kolei wskazuje na wagę spotkania człowieka ze swoim Stwórcą.

W przeddzień święta, pod przewodnictwem ks. mitrata Adama Siemieniuka sprawowane było Całonocne Czuwanie, zaś w czwartkowy poranek Boska Liturgia. Śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Podczas obu nabożeństw – jak nakazuje liturgiczna tradycja Spotkania Pańskiego – dokonano poświęcenia świec, które wierni zanieśli do swoich domów. Ich płomień bezpośrednio nawiązuje do wezwania sprawiedliwego starca Symeona. Zgodnie z przekazem ewangelicznym wypowiedział on w kierunku długo oczekiwanego przez ludzkość Mesjasza takie oto głębokie  słowa: Teraz, Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Moje bowiem oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela (Łk 2, 29-32).