Ocalić od zapomnienia

Pamiętaj o śmierci – głosi stare chrześcijańskie pozdrowienie. Słowa w nim zawarte mają nam uświadomić i przypomnieć, iż na tej ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, a kierunkiem który wskazuje nam zmartwychwstały Chrystus jest Niebiańskie Jeruzalem. Nadzy się rodzimy i nadzy umrzemy. W języku greckim cmentarz nazywa się słowem „kimmitirio”, czyli w dosłownym tłumaczeniu miejsce, gdzie ludzie śpią. Śpią w oczekiwaniu na Sąd Ostateczny, który dla jednych będzie piękny, natomiast dla innych straszny.

Prawosławny chrześcijanin powołany jest do czynienia dobra, albowiem jak wielokrotnie czytamy w Piśmie Świętym wiara, jeśli nie towarzyszą jej dobre uczynki jest martwa. Jednym z takich aktów wiary jest pamiętać o tych, o których nikt, albo mało kto pamięta. Taką możliwość mieli nauczyciele religii prawosławnej z punktów katechetycznych Dekanatu Warszawskiego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, którzy z inicjatywy ks. Andrzeja Bołbota – proboszcza parafii prawosławnej św. Aleksandry w Stanisławowie uczestniczyli w dniu 11 października 2021 roku w pracach porządkowych na cmentarzu, gdzie spoczywają ciała podopiecznych Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej „Betania”. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą kontynuacją, której było już w wymiarze praktycznym oczyszczanie i porządkowanie zapomnianych nagrobków oraz grabienie liści. Dzięki zaangażowaniu i pracy uczestników udało się przywrócić format mogił trzydziestu podopiecznych domu opieki. Ustawiono znicze w znak szacunku i pamięci. W wymiarze duchowym bardzo ważna była modlitwa za spokój dusz naszych braci i sióstr w Chrystusie, znanych i nieznanych, spoczywających na wspomnianej nekropolii.

Serdeczne Bóg zapłać – Spasi Hospodi inicjatorom, organizatorom i uczestnikom za wspólny trud i modlitwę.

 

Mikołaj Podolec

zdjęcia: ks. Paweł Korobeinikov