Święto Spotkania Pańskiego

“Raduj się, Łaski Pełna Bogurodzico Dziewico, bowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, oświecający znajdujących się w ciemnościach. Wesel się i ty, Starcze sprawiedliwy, który wziąłeś w swoje ramiona Wyzwoliciela dusz naszych, dającego nam zmartwychwstanie” (troparion święta Spotkania Pańskiego)

Uroczystości święta Spotkania Pańskiego w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej rozpoczęły się nabożeństwem całonocnego czuwania sprawowanym w przededniu święta. W środę 15 lutego 2023 r., świątecznej Boskiej Liturgii wraz z miejscowym duchowieństwem przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, który zwrócił się również do wiernych z pouczającym słowem. Zgodnie z przyjętą tradycją poświęcone zostały świece cerkiewne. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

zdjęcia: Piotr Skopiec