Święto Narodzenia Chrystusa

08.01.2024 r.

Przez 40 dni świętego postu Matka Cerkiew przygotowywała swoje wierne dzieci na spotkanie wielkiego i radosnego święta Zimowej Paschy. Dobry Bóg raz jeszcze pozwolił nam obchodzić Narodzenie Jego Syna i przeżywać to wyjątkowe wydarzenie w historii ludzkości, tak jakby miało ono miejsce tutaj i teraz. Wspomagała nas w tym  wyjątkowa hymnografia święta oraz bogata w treść ikonografia betlejemskiego cudu.
W warszawskiej świątyni Sofii – Mądrości Bożej uroczystości świąteczne rozpoczęły się w sobotnie wigilijne popołudnie nabożeństwem Całonocnego Czuwania, po zakończeniu którego wszyscy zgromadzeni zasiedli do wieczerzy wigilijnej przygotowanej przez naszych parafian. Nie zabrakło wówczas gromkiego śpiewu kolęd oraz ciepłych wspomnień z dzieciństwa, dotyczących rodzinnych, Bożonarodzeniowych tradycji.
W sam dzień święta sprawowano dwie Boskie Liturgie autorstwa św. Bazylego Wielkiego. Pierwsza rozpoczęła się o północy, zaś druga o godzinie 10.00. Podczas nabożeństw śpiewały kolejno chóry: dziecięco-młodzieżowy dyrygowany przez Annę Jakoniuk oraz parafialny im. Św. Romana Melodosa, który prowadzi Bogdan Kuźmiuk.
Tradycyjne odczytano Orędzie Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W tym roku hierarchowie naszej lokalnej Cerkwi zwrócili między innymi uwagę na to, że “współczesny człowiek zapomina o Bogu, kieruje się pragnieniem posiadania dóbr ziemskich. Przyczynia się to do utraty wiary, nadziei i często sensu życia. Właśnie w tym zawarta jest współczesna patologia. Sekularyzacja nakłada swoją pieczęć na wszystko, co Boże. Świat ciągle pogrąża się w otchłani grzechu, zanika pojęcie dobra. Człowiek zapomina o „jedynej potrzebie” (Łk 10,42). A to jest powodem rozkładu społeczeństwa, rodziny i światowego pokoju. Wojna u naszych granic na Ukrainie, Bliskim Wschodzie, Azji, Afryce…” Wyrażono głęboką wdzięczność Bogu za Jego hojne dary, spośród których bez wątpienia było poświęcenie naszej świątyni oraz innych świątyń w ojczyźnie. Biskupi przypomnieli ponadto, że najważniejszym i historycznym zarazem wydarzeniem rozpoczynającego się roku będą obchody setnej rocznicy nadania autokefalii Cerkwi w Polsce.
Drugi dzień Święta Narodzenia Chrystusa zawsze poświęcony jest tej, która najbardziej przyczyniła się do przyjścia na świat Wcielonego Logosu – Najświętszej Bogurodzicy. Z uwagi na fakt, iż w bieżącym roku niedziela przed Objawieniem Pańskim zbiega się z Obrzezaniem Chrystusa, 8 stycznia wspomina się również śww. Józefa Oblubieńca, Dawida Króla oraz ap. Jakuba Brata Pańskiego. Boskiej Liturgii – podobnie jak wszystkim świątecznym nabożeństwom – przewodniczył Proboszcz parafii ks. Adam Siemieniuk.
Po modlitwie “Ojcze nasz”, w ramach homiletycznych praktyk ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się alumn III roku Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie lektor Sergiusz Diadius.
Po Liturgii, duchowieństwo i wierni, przed umieszczoną pośrodku cerkwi ikoną Narodzenia Chrystusa, długo jeszcze śpiewali kolędy w różnych językach, hołdując rodzinnym tradycjom, głosząc tym samym Narodzonego z Ducha Świętego i Dziewicy Marii całemu światu.

 

Foto: Oleksandr Rudyi