Święto Objawienia Pańskiego

19.01.2024 r.

Kolejna wyjątkowa, styczniowa data w Kalendarzu Cerkiewnym to 19 dzień tego miesiąca. Wierni przeżywają wówczas wielkie święto Pańskie, które posiada co najmniej kilka nazw. Mówimy bowiem o: Chrzcie Pańskim, Epifanii, Teofanii, Objawieniu Pana, Objawieniu Bożym, a także święcie Jordanu. Chrystus Zbawiciel przychodzi do Swego Poprzednika (gr. Prodromos) – Proroka Jana aby z jego rąk przyjąć chrzest w strumieniach rzeki, uświęcając tym samym naturę wód oraz całą przyrodę ale i uświęcając Boskim światłem pogrążonego w ciemności grzechu człowieka.

Liturgiczny wymiar święta w ursynowskiej Hagii Sophii zainaugurowało Całonocnego Czuwania, sprawowane w wigilijny wieczór. Z uwagi na fakt, iż jeszcze do IV w. Narodzenie Chrystusa oraz Chrzest Zbawiciela w Jordanie obchodzone były w tym samym terminie, nabożeństwo obu tych dni posiadają niemal identyczny układ. Składa się ono bowiem z Wielkiego Powieczerza, Jutrzni, jak również Pierwszej Godziny.

Boskiej Liturgii przewodniczył Proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk. Po „modlitwie przed amboną” (cs. molitwa zaamwonnaja), pośrodku świątyni rozpoczęło się Wielkie Poświęcenie Wody.

Tradycją 19 stycznia – tam, gdzie jest to możliwe – jest dokonywanie wymienionego powyżej rytu w rzekach, jeziorach oraz innych zbiornikach wodnych. Od samego początku funkcjonowania naszej parafii, w świąteczne mroźne popołudnie, modlitwa Wielkiej Hagiasmy ma miejsce w Jeziorku Czerniakowskim, mieszczące się na skraju willowego osiedla na warszawskiej Sadybie. Tak było również i w tym roku. Ponownie wybrzmiały gorące błagania o to aby woda, którą wierni zabiorą do swych domów napełniła się „łaską zbawienia, otrzymała błogosławieństwo Jordanu, stała się  źródłem niezniszczalności, darem uświęcenia, odpuszczeniem grzechów, uleczeniem słabości, zgubą demonów, niedostępną dla wrogich sił, pełną mocy anielskiej, aby dla wszystkich czerpiących ją i pijących była ku oczyszczeniu duszy i ciała, ku uleczeniu chorób, ku poświęceniu domów, skuteczną w każdej potrzebie”.

Wysławiajmy, wierni, wielkość dobrodziejstwa Bożego dla nas, bowiem ze względu na nasze grzechy stał się człowiekiem i nam przynależnym oczyszczeniem w Jordanie się oczyszcza Ten, który jedyny jest czysty i nieśmiertelny.

Zaczerpnijmy więc z weselem, bracia, wodę, bowiem łaskę Ducha z wiarą czerpiącym daje Chrystus Bóg, Zbawiciel dusz naszych.