Święto Obrzezania Pańskiego

14 stycznia Cerkiew Prawosławna obchodzi jedno z wielkich świąt kalendarza liturgicznego – święto Obrzezania Pańskiego.  W tym dniu czczona jest także pamięć jednego z najwybitniejszych hierarchów w historii Kościoła, św. Bazylego Wielkiego arcybiskupa Cezarei Kapadockiej.

W tym dniu w stołecznej cerkwi Hagia Sophia sprawowana była św. Liturgia autorstwa wspominanego w tym dniu św. Bazylego. Sprawował ją proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście przybyłego duchowieństwa.

Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii (Łk 6, 20-21, 40-52) ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. proboszcz. Kaznodzieja zwrócił uwagę na powiązanie świąt Obrzezania Pańskiego oraz Bożego Narodzenia oraz na ich wielkie znaczenie w procesie zbawienia człowieka. Ks. Adam zwrócił także uwagę na postać św. Bazylego Wielkiego, będącego wybitnym hierarchą oraz wielkim Ojcem Kościoła, którego nauczanie stanowi swoisty skarb i bogactwo całego kościoła.

Nabożeństwo swoim śpiewem upiększał chór parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi