Pierwsza św. Liturgia w małym ołtarzu Hagii Sophii

W sobotę 5 grudnia 2020 r. minęło dokładnie 5 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę warszawskiej Hagii Sophii. Tym doniosłym uroczystościom przewodniczyli zwierzchnicy Cerkwi lokalnych – Jego Świątobliwość Bartłomiej I Arcybiskup Konstantynopola, Patriarcha Ekumeniczny oraz Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski.

Dzisiejsza data wpisała się do historii parafii tym, że w małym ołtarzu świątyni, którego patronem został obrany św. wielki męcz. Pantelejmon, po raz pierwszy była sprawowana św. Liturgia.

Pomimo prac, jakie pozostały jeszcze w wykończeniu całej świątyni, wszystkie nabożeństwa (w miarę możliwości) odprawiane będą już w nowej cerkwi.