Niedziela po Narodzeniu Pańskim

W niedzielę po święcie Narodzenia Pańskiego, która w roku bieżącym przypadła 10 stycznia, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba brata Pańskiego. Perykopa Ewangelii (Mt 2, 13-23) przenosi wiernych do kolejnych dni życia Syna Bożego na tej ziemi, które ukazują odrzucenie Go przez ten świat i ucieczkę przed śmiercią z rąk króla Heroda.

Św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu współsłużyli miejscowi duchowni – ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk. Śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

fot. Andrzej Golimont, Sergiusz Diadius