Niedziela XV po Pięćdziesiątnicy

17 września 2023 r. odprawione zostały dwie poranne Boskie Liturgie. Pierwszą sprawował ks. Piotr Nestoruk, zaś drugiej przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk, który również wygłosił słowo pouczenia na temat wyznaczonej na tę niedzielę perykopy ewangelicznej.
W minionym tygodniu dobiegły końca prace nad wykonywaniem polichromii w prawej części prezbiterium świątyni. Jej głównym tematem jest żywot autora najczęściej sprawowanej w Roku Liturgicznym liturgii – św. Jana Złotoustego.
Fotografie: ks. Paweł Korobeinikov oraz Andrzej Golimont.