Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy

W osiemnastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 16 października br., św. Liturgii w stołecznej Hagii Sophii przewodniczył ks mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Ksiądz proboszcz, po odczytanym fragmencie św. Ewangelii (Łk 6, 31-36), zwrócił się do wiernych z pouczającym słowem.

Świętą Liturgię upiększały dwa chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa, którego liturgicznie pamięć Cerkiew wspominała 14 października – w dniu święta Opieki Matki Bożej oraz dziecięco-młodzieżowy.

Po św. Liturgii odbyły się lekcje religii dla dzieci i młodzieży w pięciu grupach wiekowych oraz zajęcia tematyczne dla dorosłych.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi