I Niedziela Wielkiego Postu – Tryumf Ortodoksji

Zwieńczeniem pierwszego tygodnia Wielkiego Postu – czasu wzmożonej modlitwy i ascetycznych zmagań, jest Niedziela Tryumfu Prawosławia. Podczas sprawowanego w tym dniu uroczystego nabożeństwa, które odbywa się po zakończeniu św. Liturgii, wspominani są święci męczennicy, a także obrońcy wiary przed herezjami, dzięki którym Prawosławie zachowało nieskazitelność dogmatów ustanowionych na siedmiu soborach powszechnych.

Uroczystej Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego, podczas której wielu wiernych przystąpiło do misteriów pokajania i św. Eucharystii, przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa. W słowie skierowanym do wiernych o. Adam odniósł się do historii i znaczenia święta, wskazując na potrzebę pielęgnowania prawdziwej wiary i przekazywania jej kolejnym pokoleniom.