Niedzielna św. Liturgia w pierwszy dzień września

Boska Liturgia Niedzieli XI po Pięćdziesiątnicy, która sprawowana była 1 września br., zapełniła wiernymi drewnianą cerkiew, znajdującą się obok powstającej świątyni Hagii Sophii.

Podczas nabożeństwa św. Eucharystii, upamiętniając 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, wznoszone były modlitwy w intencji poległych żołnierzy i wszystkich ofiar tych tragicznych wydarzeń.

Tego dnia, w związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, odbył się również molebien w intencji dzieci i młodzieży, uczącej się w punkcie katechetycznym, który funkcjonuje przy parafii.

W słowie skierowanym do wiernych, proboszcz – ks. mtrat Adam Siemieniuk, przekazując niedzielne pozdrowienia, odczytał dekret Jego Eminencji, Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, mianujący p. Bogdana Kuźmiuka dyrygentem parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.