Niedziela po święcie Narodzenia Chrystusa

W niedzielę po święcie Narodzenia Pańskiego, która w roku bieżącym zbiegła się z dniem Soboru Najświętszej Bogurodzicy, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba brata Pańskiego.

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu współsłużył ks. ihumen dr Pantelejmon (Karczewski) z Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz miejscowi duchowni.

Perykopa Ewangelii (Mt 2, 13-23) przenosi wiernych do kolejnych dni życia Syna Bożego na tej ziemi, które ukazują odrzucenie Go przez ten świat i ucieczkę przed śmiercią z rąk króla Heroda. Ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Nestoruk. Kaznodzieja nawiązując do ziemskiej rodziny Chrystusa, odniósł się do wartości rodzinnych, które pielęgnować powinien każdy człowiek. W tym wszystkim sprzyja nam okres Bożego Narodzenia i czas spędzony na wspólnej modlitwie.

Śpiewał chór parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi