Prace nad polichromią w kopule głównej dobiegły końca

Zakończyły się prace nad polichromią w kopule głównej Hagii Sophii. Na powierzchni ok. 260 m kw. w ciągu miesiąca wykonano kompozycję Chrystusa Pantokratora wraz z tzw. “liturgią aniołów”.

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają budowę warszawskiej świątyni serdeczne Bóg zapłać – Спаси Господи!