Razem z mazowieckimi katechetami

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, kiedy staramy się wesprzeć osoby samotne, potrzebujące, będące w trudnej sytuacji rodzinnej bądź kryzysowej niezależnie od nich samych. Od Święta Wprowadzenia Marii Panny do Świątyni do dnia Bożego Narodzenia w Parafii Prawosławnej św. Hagia Sophia organizowana była akcja charytatywna mająca na celu pomoc matkom z dziećmi przybyłym z objętej wojną Ukrainy a obecnie przebywającym w Eleos – Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej. Na ten zbożny cel udało się dzięki staraniom Parafii Prawosławnej św. Hagia Sophia, punktu katechetycznego, fundacji “Promienie Mądrości”, chórowi im. św Romana Melodosa, duchowieństwa, katechetów i poszczególnych ofiarodawców przygotować paczki, produktu żywnościowe, maskotki, przybory szkolne. Zostały one w przekazane do Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos w Warszawie, gdzie uzupełniono asortyment a następnie w dniu 12.01.2023r, przekazano na ręce ks. Jarosława Grycza do miejsca ich przeznaczenia.
Wszystkim ofiarodawcom jesteśmy bardzo wdzięczni, cieszymy się że i tym razem nie zawiedliśmy. Udało się, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej chociaż w skromny sposób zaświadczyć iż, społeczność Parafii Prawosławnej św. Hagia Sophia w Warszawie, mimo że ponosi trud budowy świątyni to solidaryzuję się tymi, którzy takiej pomocy potrzebują.

zdjęcia: Dominik Adamczyk