Wizyta zagranicznych hierarchów w naszej parafii

W poniedziałek 12 sierpnia br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, naszą parafię odwiedzili przebywający w Polsce hierarchowie siostrzanych Kościołów lokalnych – Jego Ekscelencja Metropolita Ruseński Naum (Bułgarski Kościół Prawosławny) oraz Jego Ekscelencja Biskup Szachciński i Millerowski Szymon (Rosyjski Kościół Prawosławny).

Dostojnym gościom, którzy 10 sierpnia br. pod przewodnictwem Jego Eminencji Metropolity Sawy uczestniczyli w uroczystościach liturgicznych z okazji święta Ikony Matki Bożej Hodegetrii w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, towarzyszył Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej oraz archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk).