II Niedziela po Pięćdziesiątnicy

W II Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć św. Ojców z Góry Athos oraz Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej.

Uroczystej św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. Po świętej Eucharystii odsłużone zostało nabożeństwo dziękczynne w intencji wszystkich nauczających oraz pobierających naukę w punkcie katechetycznym funkcjonującym przy naszej parafii. Ksiądz Proboszcz odczytał również dekret Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, mianujący z dniem 15 czerwca br. ks. dr. Adama Magruka wikariuszem parafii św. Sofii Mądrości Bożej w Warszawie.

Ks. dr Adam Magruk – absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (2008), Wydziału Teologii Narodowego Uniwersytetu w Atenach (2013) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2014). Święcenie kapłańskie przyjął 11.09.2016 r.  W 2017 roku uzyskał stopień doktora teologii. Ks. Magruk jest wykładowcą w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.