Pielgrzymka chóru parafialnego na św. Górę Grabarkę

08.11.2023

Święto ku czci ikony Bogurodzicy „Wszystkich strapionych radość” (Wsiech skorbiaszcych radost’) w dniach 5 – 6 listopada przyciąga wiernych Cerkwi prawosławnej do sanktuarium na św. Górę Grabarkę. Także i w tym roku chór im. św. Romana Melodosa Parafii Prawosławnej na warszawskim Ursynowie, wraz z ks. mitratem Adamem Siemieniukiem udał się na pielgrzymkę do tego wyjątkowego miejsca.

Oprócz obecności w monasterze, uczestnicy chóru zaangażowali się w oprawę muzyczną nabożeństw Całonocnego Czuwania i św. Liturgii wieńczącej świąteczne uroczystości. Obecni byli hierarchowie PAKP, Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz i Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz, miejscowe duchowieństwo, a także  przedstawiciele dekanatu warszawskiego, bielskiego, siemiatyckiego, siostry zakonne, pielgrzymi i parafianie.

Pobyt na św. Górze Grabarce wzmocnił duchowe siły, dał mnóstwo satysfakcji z pracy na rzecz doskonalenia śpiewu cerkiewnego, możliwość wsłuchania się w modlitewny nastrój nabożeństw śpiewanych na zmianę przez chór sióstr i nasz zespół. Szczególne chwile przeżyliśmy, kiedy wraz z księdzem Adamem, udaliśmy się na miejscowy cmentarz, gdzie modliliśmy się w intencji osób tam spoczywających arcybiskupa Aleksego, ihumenii Barbary, ihumenii Angieliny, archimandryty Nikona, sióstr niosących swoją posługę w monasterze oraz parafian. Wielu z obecnych czuło wyjątkowy charakter, duchowość, skupienie, modlitwę. Niektórzy byli po raz pierwszy w klasztorze, co jeszcze bardziej dodawało refleksji, że wyjazd był chórowi bardzo potrzebny.

W najserdeczniejszych słowach dziękujemy Matce Przełożonej Klasztoru Śww. Marty i Marii – Ihumenii Hermionie za zaproszenie i umożliwienie uczestnictwa w obchodach święta, Siostrom i wszystkim tym, którzy troszczyli się o nas, za gościnność, strawę cielesną, uśmiech i wyjątkową atmosferę. Ks. Adamowi Siemieniukowi składamy podziękowania za błogosławieństwo na wyjazd, duchową opiekę nad pielgrzymką, wsparcie logistyczne, modlitwę za wszystkich dyrygentów i chórzystów oraz tych, którzy od początku powołania chóru trudzili i trudzą się nad jego rozwojem.

Pielgrzymi