Niedziela Wszystkich Świętych

W pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, która przypadła w tym roku 19 czerwca, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina wszystkich świętych.

W synaksarionie tej niedzieli czytamy: „Obecne święto teoforyczni ojcowie nakazali obchodzić po Zstąpieniu Najświętszego Ducha, jakby wskazując, że wszystko to dokonało się przez apostołów dzięki Jego przyjściu, które dało mądrość i oświeciło pochodzących z naszej natury, odrodziło ich w poprzedniej godności człowieka dla uzupełnienia
chóru anielskiego, który odpadł, i przez Chrystusa do Boga przywiodło jednych przez męczeństwo i krew, a innych przez cnotliwe życie i obyczaje.”

Św. Liturgii oraz poprzedzającemu ją nabożeństwu całonocnego czuwania sprawowanego w sobotę, przewodniczyli miejscowi duchowni. Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii (Mt 10,32-33, 37-38; 19,27-30) ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Nestoruk. Śpiewały chóry pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz Anny Jakoniuk.

zdjęcia: Piotr Skopiec