Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

31 października br., niedzielną św. Liturgię sprawowali miejscowi duchowni pod przewodnictwem proboszcza ks. mitrata Adama Siemieniuka.

Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii (Łk 8, 5-15), ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Nestoruk. Kaznodzieja w nawiązaniu do “Przypowieści o Siewcy”, odniósł się do potrzeby przygotowania swojego serca na przyjęcie Słowa Bożego, które odpowiednio pielęgnowane,  zawsze przyniesie człowiekowi plony w wymiarze duchowym.

Tradycyjnie śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

zdjęcia: Piotr Skopiec