Niedziela o Celniku i Faryzeuszu

25.02.2024 r.

Otwórz przede mną drzwi pokajnija, o Dawco życia! – tymi oto pełnymi refleksji słowami Matka Cerkiew otwiera kolejną już w naszym życiu drogę do najbardziej wyjątkowego okresu roku, jakim jest Wielki Post. Mowa o hymnie, który będziemy słyszeć podczas każdego niedzielnego nabożeństwa jutrzni, począwszy od dnia dzisiejszego aż po niedzielę poświęconą pamięci św. Marii Egipcjanki. Ma on na celu już teraz – na kilka tygodni przed początkiem Świętej Czterdziesiątnicy oraz w jej trakcie – pobudzić nasze serca do refleksji nad swoim życiem oraz zastanowienia się nad tym, co i w jaki sposób mógłbym zmienić w swoim życiu, aby zbliżyć się do Boga.

 

Nie tylko tekstami liturgicznymi, zaczerpniętymi z księgi Triodionu Postnego, ale i ewangelicznymi czytaniami podczas Świętej Liturgii, Cerkiew będzie teraz starała się podkreślić istotę pokajania. Z jednej strony niejednokrotnie słyszeć będziemy o wielkich paradygmatach wyżyn życia duchowego. Z drugiej z kolei, nie zabraknie „przykładów”, których za wszelką cenę należy unikać. Dlatego właśnie wspomnianą drogę ku „Duchowej Wiośnie” inauguruje wybrzmiała dzisiaj przypowieść o Celniku i Faryszeuszu, będąca jednocześnie lekcją pokory, ale i dystansowania się od zgubnej pychy.

Dzień niedzielny w naszej parafii przebiegł pod znakiem Całonocnego Czuwania w sobotni wieczór oraz dwóch niedzielnych Boskich Liturgii.

Zdjęcia: Andrzej Golimont