XXI niedziela po Pięćdziesiątnicy

29.10.2023 r.

W ostatnią niedzielę października w murach stołecznej Hagii Sophii odprawiono dwie Boskie Liturgie, które tradycyjnie poprzedzone zostały nabożeństwem Całonocnego Czuwania, sprawowanym w sobotni wieczór.

Na XXI niedzielę po święcie Zesłania Świętego Ducha na Apostołów, obok przypowieści o siewcy (Łk 8, 5-15), wyznaczony jest Pawłowy List do Galatów (2, 16-20). Za jego pośrednictwem Apostoł Pogan dzieli się z czytelnikiem niezwykle głębokim i bardzo osobistym zarazem wyznaniem: Z Chrystusem zostałem współukrzyżowany; bo żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Słowa te, to nie tylko swoiste credo św. Pawła, ale również pytanie skierowane do każdego wiernego, o poziom jego relacji ze Zbawicielem. To także, podkreślenie celu, ku któremu powinien dążyć człowiek, tj. pokochanie ponad wszystko Chrystusa.

Warto dodać, że w minionym tygodniu rozpoczęły się prace nad montażem mozaiki na południowej ścianie (zewnętrznej) naszej świątyni. Jej głównym tematem jest święto Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy.

Zdjęcia: Oleksandr Rudyi