Święto Pięćdziesiątnicy

Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz, któryś rybaków uczynił mędrcami, zesławszy im Ducha Świętego i przez nich złowiwszy świat, Przyjacielu człowieka, chwała Tobie

(troparion święta Pięćdziesiątnicy)

Świąteczne uroczystości w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej rozpoczęły się nabożeństwem całonocnego czuwania, sprawowanym w przededniu święta. Uroczystej św. Liturgii oraz wieczerni, podczas której odczytane zostały modlitwy z obrzędu klękania, przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Zakończenie nabożeństwa, poprzedzone procesją, odbyło się w murach budującej się Hagii Sophii.

fot. Piotr Skopiec, Franciszek Obuchowicz