Niedziela III po Wielkanocy

W trzecią niedzielę po święcie Paschy Chrystusowej, zgodnie z tradycją Cerkiew prawosławna czci pamięć świętych Niewiast Niosących Wonności. Święte Niewiasty – Maria Magdalena, Maria (matka Jakuba), Marta i Maria (siostry Łazarza), Salomea, Zuzanna, Joanna oraz inne niewymienione z imienia jako pierwsze przyszły do grobu Chrystusa, by zgodnie ze zwyczajem namaścić Jego ciało. Gdy zobaczyły odsunięty już kamień, ukazał im się anioł, mówiąc, że Ten, Którego szukają, powstał z martwych. To one jako pierwsze usłyszały radosną nowinę o Zmartwychwstałym Zbawicielu, stając się przykładem odwagi i głębokiej wiary, a także patronkami wszystkich kobiet – o czym podkreślił ks. mitrat Adam Siemieniuk w swoim dzisiejszym kazaniu.

Po zakończeniu św. Liturgii, o. Proboszcz odczytał dekret zwalniający protodiakona Andrzeja Bierozę z obowiązków dyrygenta parafii. Dziękując za dotychczasową pracę na rzecz chóru parafialnego, życzył odchodzącemu na własną prośbę dyrygentowi spokoju i zdrowia oraz Bożego błogosławieństwa, po czym chórzyści odśpiewali gromkie mnohaja lieta.