XIII niedziela po Pięćdziesiątnicy

3 września 2023 r. w cerkwi p.w. Św. Sofii-Mądrości Bożej w Warszawie sprawowana była Święta Liturgia, której przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk. Po przeczytaniu, wyznaczonych na ten dzień nowotestametowych perykop, ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. Adam Magruk.
Śpiewały dwa chóry: parafialny pod dyrygenturą Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy kierowany przez Annę Jakoniuk.
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2023/2024 w trakcie nabożeństwa wznoszono modlitwy za wszystkich uczących i uczących się, aby Dobry Bóg błogosławił nadchodzący czas nauki, uchronił od złego i wspierał w dobrych postanowieniach. 
Po zakończeniu Boskiej Liturgii proboszcz parafii ks. Adam Siemieniuk, odczytał dekret Jego Eminencji Metropolity Sawy, mianujący z dniem 30 sierpnia 2023 r. ks. prot. Pawła Korobeinikova wikariuszem stołecznej Hagia Sophia. Ks. Adam Siemieniuk w imieniu całej społeczności parafialnej powitał nowego duchownego, życząc mu pomyślnej oraz owocnej służby duszpasterskiej. Ks. Paweł Korobeinikov urodził się w 1972 r. W 1996 r. podjął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ich ukończeniu, z rąk Jego Eminencji Metropolity Sawy w 2001 r. otrzymał święcenia diakońskie, zaś w 2017 r. miała miejsce jego chirotonia kapłańska. Ks. Paweł, przez cały wyżej wspomniany okres niósł posługę w cerkwi p.w. Św. Jana Klimaka w Warszawie, gdzie do jego obowiązków należała m.in. praca z młodzieżą i seniorami parafii.
Zwieńczeniem świątecznego dnia niedzielnego był poczęstunek na placu obok cerkwi. Podczas spotkania, każdy miał okazję obejrzeć przedstawienie pt. “Św. Mikołaj Cudotwórca”, które przygotowali uczniowie z Punktu Katechetycznego, pod czujnym okiem matuszki Darii Siemieniuk.