Dalszy etap prac w Hagii Sophii

Jego Eminencja Metropolita Sawa, który 20 września 2020 r. w asyście episkopatu PAKP dokonał małego poświęcenia stołecznej Hagii Sophii, zapoczątkował nowy etap w historii naszej parafii. Nowopowstała cerkiew stała się kontynuacją życia eucharystycznego, które niestety zanikło w konstantynopolitańskiej świątyni zamienionej w ostatnim czasie na meczet.

Chociaż wiele już zostało dokonane, prace wykończeniowe w świątyni trwają nadal. Dotyczą one m.in. polichromii nad wschodnią częścią nawy głównej, czy też kontynuacji układania podłogi kamiennej (w tym elementów metaloplastycznych).

Aby dokończyć budowę naszej wspólnej świątyni, która stała się już pomnikiem współczesnego pokolenia dla wszystkich prawosławnych chrześcijan poległych w Katyniu, Jaworznie, Oświęcimiu, Powstaniu Warszawskim oraz innych miejscach i obozach śmierci, potrzeba wsparcia ludzi dobrej woli. Wierzymy, że będą oni nadal wspomagać ukończenie tego co już zostało rozpoczęte w imię Boże.

Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich o finansowe wsparcie.  Zapewniamy o modlitwie podczas każdej św. Liturgii za wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców.

Wpłaty można kierować na nr konta bankowego:

62 1020 1169 0000 8202 0236 7316

Za wszelkie, nawet najmniejsze ofiary, serdeczne Bóg zapłać – Spasi Gospodi!!!